Ana Sayfa / Makale / Niğde Ağır Ceza Avukatı ve Ücretleri

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Niğde Ağır Ceza Avukatı ve Ücretleri 2023, Ağır ceza avukatları Niğde İlinde Türk Ceza Kanunu tarafından ağır ceza olarak nitelendirilen suçlarda uzmanlaşmış avukatlardır. Ağır ceza kavramı, TCK’da suça verilecek cezayla paralellik göstermektedir. Diğer bir anlatımla kişinin işlemiş olduğu suç, en az 10 yıl hapis cezasını gerektiriyorsa kişi Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen suçlara örnek vermek gerekirse;

Niğde Ağır Ceza Avukatı ve Ücretleri

Niğde Ağır Ceza Avukatı ve Ücretleri

  • Kasten Adam Öldürme Suçu,
  • Kasten İhmali Bir Davranışla Ölüme Sebebiyet Verme Suçu,
  • Organ Kaybına Neden Olacak Derecede Yaralama Suçu,
  • Yağma ve Gasp Suçu,
  • Zimmet Suçu,
  • Hileli İflas Suçu,
  • Nitelikli DolandırıcılıkSuçu,
  • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu,

TCK kapsamında en az 10 yıl ceza ile cezalandırılacaktır.

Niğde Ağır Ceza Avukatı ve Ücretleri

Ağır ceza ile yargılanan kişilerin, diğer suçlarla yargılanan kişilere oranla avukat seçiminde daha dikkatli olması gerekmektedir. Zira kendisini ceza avukatı olarak tanıtan avukatlar daha çok basit suçlarda uzmanlaşmakta ve ağır ceza gerektiren suçlarda tecrübesiz kalmaktadır. Takdir edileceği üzere bu suçlardan mahkum olan kişileri uzun yıllar hapis cezası beklemektedir. Bu sebeple ağır ceza ile yargılanan kişinin alanında uzman bir  Niğde Ağır Ceza Avukatlarından avukatlık hizmeti alması, yargılama süreci içerisinde kişinin hak kayıpları yaşamasını engelleyeceği gibi hükmedilecek cezada gözle görülür bir azalma meydana getirecektir. Aynı zamanda uzman bir ağır ceza avukatından alınan destek sonrasında dava devam ederken, adli kontrol şartıyla salıverilmesi tedbiri aldırılarak, müvekkilin cezaevine girmesi de engellenebilmektedir.

Avukatların çoğunluğu belirli bir alanda uzmanlaşmıştır. Uzmanlaşma, ağırlıklı olarak baktıkları dosya tiplerine göre belirlenmektedir. Örneğin iş yükünün çoğunluğunu ağır ceza dosyaları oluşturan bir avukat Niğde ağır ceza avukatı olarak tanınırken, iş yükünün tamamına yakınını boşanma ve aile hukuku uyuşmazlıkları oluşturan bir avukat, boşanma avukatı olarak tanınmaktadır. Hukuki sorunu olan kişilerin de belirli bir alanda uzmanlaşmış avukat tercih etmeleri daha doğru olacaktır. Zira daha çok özel hukuk alanında faaliyet veren bir avukattan, ağır ceza dosyasını takip etmesini istemek mantıklı olmayacaktır.

Niğde ağır ceza avukatı meslektaşlarımız, bir dosyada birden fazla kişinin bulunduğu hallerde tüm sanıkların avukatlığını yapabilmektedir. Bu duruma kanuni bir engel bulunmamaktadır. Ancak dosya kapsamında ismi geçen kişiler arasında bir çıkar çatışması mevcut ise avukat, dosyadaki tüm sanıkların avukatlığını yapamayacaktır.

Uygulamaya baktığımız zaman görmekteyiz ki, aynı dosya kapsamında yargılanan kişiler arasında bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Örneğin örgütlü suçlarda sanıkların hepsi aynı suçu işlediği için yargılanmakta ve haklarında kamu davası açılmaktadır. Özetle her ne kadar istisnalar bulunsa da yukarıda belirtildiği üzere Niğde ağır ceza avukatı meslektaşların, aynı davada savunacağı kişi sayısına kanunen bir sınırlama getirilmemiştir.

Niğde Ağır Ceza Avukatı Ücretleri 2023

Niğde Ağır Ceza Avukatı Ücretlerinin, Türkiye’nin tüm şehirlerinde olduğu gibi avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden bir alt sınırı bulunmaktadır. Asgari ücret tarifesi, tavsiye niteliğindedir. Diğer bir anlatımla kural değildir. Ancak uygulamada avukatlar genel olarak tarifeye uymaktadır.

  • 2023 Niğde Ağır Ceza avukatı ücretien az 55.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak avukat ile yapılacak sözleşme ile bu tutarda artırım yapılabilmektedir. Asgari tutarımızdır.

Niğde’nin Ağır Ceza Avukatı Ceyhun ÖCAL Niğde Ağır Ceza Avukatı Ceyhun ÖCAL, Ağır Ceza Avukatı Niğde, Niğde’de Ağır Ceza Avukatlığı, olarak ceza davaları ve ağır ceza davalarında Kayseri İli, Niğde, Ankara İlçeleri ve civar İller için yardımcı olmaktayız. Bu davalar spesifik davalar olup suç teşkil eden ikinci bir eylemde bulunulmamalıdır. Mutlaka bir özel avukat yardımına başvurulmalıdır. Arayınız, yardımcı olalım.

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97