Ana Sayfa / Gayrimenkul Davaları

 

Gayrimenkul Davaları; Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Kadastro, orman ve 2B davaları, kamulaştırma davaları, kat mülkiyeti değişiklikleri, tapu işlemleri, kira sözleşmelerinin hazırlanması veya hazır sözleşmelere yorum verilmesi, ipotek, yabancıların taşınmaz edinme hakkı ve imar sorunları ile ilgili konularda destek vermekteyiz.

Gayrimenkul hukuku alanında ayrıca aşağıdaki hizmetler verilebilmektedir.

  • Gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları tarafları anlaştırarak veya dava yoluyla çözümlemek
  • Gayrimenkul alım satım, kiralama, yapı ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması. Bu sözleşmelerden doğabilecek ihtilaflerin çözülmesi
  • Gayrimenkul ile ilgili işlemlerin devlet kurumları nezdinde tamamlanması
  • Hazine arazilerinin çok amaçlı kullanımına yönelik kiralanması ve satın alınması ile ilgili her türlü hukuki sorunun çözümü ve takibinin yapılması
  • Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmelerinin hazırlanması
  • Gayrimenkul üzerinde ipotek, satış vaadi, intifa hakkı, geçit hakkı tesisi ile bu haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi ve bunlar hakkındaki davaların tesisi,
  • Mimari projenin düzeltilmesi ve değiştirilmesi davaları
  • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaf ve tahliye davaları,
  • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi ile tapu iptali ve tescili davalarının tesisi.

Randevu Alın

 
 
 
0530 162 10 97