Ana Sayfa / Trafik Kazalarından Doğan Tazminatlar

 

Trafik Kazalarından Doğan Tazminatlar; Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zararın karşılanmasıdır. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir.

Trafik Kazalarından Doğan Tazminatlar

Trafik Kazalarından Doğan Tazminatlar

Mahkemelerce kişilik haklarının uğradığı zararları gidermek için manevi tazminat, hukuka aykırı eylem nedeniyle mal varlığında yaşanan eksilmeleri karşılamak üzere maddi tazminat veya bir hukuka aykırı eylemin yarattığı düşünülen tüm zararın ödetilmesi amacıyla cezalandırıcı tazminat ödenmesine karar verilebilir.

Tazminatın borçlusunun özelliğine göre farklı yargı mercilerine başvurmak gerekir. Örneğin kişilerin kendi aralarındaki tazminatı gerektiren uyuşmazlıklar için hukuk mahkemelerinde dava açılması gerekirken, devletin yol açtığı zararlar için idare mahkemelerinde tam yargı davası açılması gerekir. Bazı hallerde ceza mahkemeleri de haksız arama veya el koymadan kaynaklanan zararlar için tazminata karar verebilir.

Trafik Kazalarından Doğan Tazminatlar Hakkında Soru ve Cevapları

İş kazası geçirdim ve bunun sonucunda zarar gördüm. Tazminat alabilir miyim?

Evet. Çalışma gücünüzdeki kayba ve olaydaki kusursuzluk oranınıza göre uygun bir maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanırsınız.

Evet. Çalışma gücünüzdeki kayba ve trafik kazasındaki kusursuzluk oranınıza göre sigortadan ve karşı taraftan uygun bir maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanırsınız.

Evet. Eğer ailenizden bir kişi (anne, baba, çocuk, dede, nine vb.) başkasının kusuru ya da herhangi bir kaza (trafik kazası, iş kazası vb.) sonucu ölürse olayda ölen yakınınızın kusursuzluk oranına göre uygun bir tazminata hak kazanırsınız. Eğer ölen kişi kanunen size bakmakla yükümlü ise hem maddi hem manevi tazminat alırsınız. Bakmakla yükümlü değilse de yalnızca manevi tazminat alırsınız.

Kişinin kusur oranına göre tazminattan aynı ölçüde indirim yapılır. Eğer karşı taraf ya da işveren %1 dahi kusurlu bulunursa hesaplanan tazminatın %1’ini almaya hak kazanırsınız.

Evet. Yargıtay’ın son içtihatları bu tarz kazalarda sigorta şirketlerinden maddi zararın tazminat olarak istenebileceğini benimsemiştir. Ayrıca eğer kazanın oluşmasında yol şartları, tabelalar vb. etkenler de söz konusu ise devlet aleyhine manevi tazminat davası da açılabilir.

Maddi tazminatın hesaplanması kişinin bilinen en son geliri üzerinden yapılır. Eğer kişinin bilinen en son geliri yoksa emsal işleri yapanlar arasından ücret araştırmasıyla ya da asgari ücret baz alınarak bir tutar bulunur. Bu tutar üzerinden kişi eğer ölmeseydi ya da çalışma gücünde azalma olmasaydı ömrünün sonuna kadar ne kadar para kazanacaktı bunun hesaplaması yapılır. Bulunan bu tutar maddi tazminat olup, kişilere payları ölçüsünde paylaştırılır.

Evet. Yukarıdaki diğer örneklerde anlatıldığı gibi uygun bir maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanırsınız. Ayrıca bunun yanında bir de “Ferdi Kaza Koltuk Sigortası”nda belirtilen tutar kadar tazminatı da ek olarak almaya hak kazanırsınız. Bu durum otobüs kazasında hayatını kaybeden yakınlarınız için de birebir geçerlidir.

Randevu Alın

 
 
 
0530 162 10 97