Ana Sayfa / Hukuk ve Danışmanlık

 

Hukuk ve Danışmanlık; Büromuz hukuki danışmanlık konusunda müvekkilimiz olan şirket ve şahıslara her alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, müvekkil şirket ve şahısların ileride herhangi bir sorunla karşılaşılmasını önlemek amacıyla hukuken alınması gereken tüm tedbirlerin ve yapılması icap eden her türlü işlemlerin tarafımca önceden yapılmasını sağlamakta ve müvekkillerimize bu bağlamda hukuki desteği vermektedir.

Hukuk ve Danışmanlık

Hukuk ve Danışmanlık

Hukuk ve Danışmanlık Adına Müvekkillere sunulan hizmetler ana başlıkları ile;

 • Müvekkilden gelen HER TÜRLÜ HUKUKİ SORU VE SORUNA İLİŞKİN olarak müvekkile yazılı veya sözlü görüş ve çözüm önerilerinde bulunmak,
 • HER TÜRLÜ SÖZLEŞMENİN hukuken içerdiği risklere göre incelemesi ve gerekmesi durumunda yeniden yazımı,
 • Müvekkil şirketin muhasebe veya insan kaynakları departmanında yer alan ÖZLÜK DOSYASI SİSTEM ve içeriğinin incelenerek Hukuken Check edilmesi ve güncel hale getirilmesi,
 • Müvekkil şirketin İŞ SÖZLEŞMELERİNİN, şirket içi işleyişi, sektörel gereksinimleri, iş koşulları ve çalışma saatleri de göz önüne alınarak İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun güncel kaideleri ışığında özellik arz eden durumlara göre her bir bölüm ve pozisyon için yeniden hazırlanması veya revizesi,
 • Müvekkil şirketin mal veya hizmet SATICISI konumunda olduğu alanlarda, müşterileriyle imzalayacağı SÖZLEŞMELERİN, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ışığında incelenerek müvekkil şirket açısından en lehe olacak şekilde yeniden hazırlanması veya revizesi ile bunların standardize edilmesi,
 • Müvekkil şirketin mal veya hizmet ALICISI konumunda olduğu ve kendisine tedarikçi firmalar tarafından teklif edilen veya kendisince onlara teklif edilecek SÖZLEŞMELERİN, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ışığında incelenmesi ve bu sözleşmelerin müvekkil şirket açısından en lehe olacak şekilde yeniden hazırlanması veya revizesi ile bunların standardize edilmesi,
 • Müvekkil şirkete bağlı işyerinde karşılaşılabilecek anlık veya süreklilik arz eden İŞÇİ İŞVEREN PROBLEMLERİNDE yapılması gereken acil ve süreli işlemler konusunda, işverenin uygulamalarına rehberlik edilmesi, oluşabilecek olumsuz gelişmelere karşı hızlıca aksiyon alınması ve olası herhangi bir hak kaybının engellenmesi, (işi aksatma, devamsızlık, kavga, hırsızlık, iş kazası, yaralanma, ölüm vs tüm haller)
 • Müvekkil şirketin HER TÜRLÜ TİCARİ FAALİYETLERİ esnasında karşılaşacağı anlık veya devamlılık arz eden hukuki riskler konusunda uyarılması ve talep halinde süreçlerin bizzat takibi,
 • Müvekkil şirketçe 3.kişilere gönderilecek İHTARNAMELERİN HAZIRLANMASI veya müvekkil şirkete gönderilen ihtarnamelere cevap verilerek diğer hukuki süreçlerin başlatılması ve takibi,
 • Müvekkil şirkete ait tüm dosya iş ve işlemlerin RAPORLANARAK düzenli olarak müvekkile gönderilmesi,
 • İhtiyaç ve talep halinde BİR ARAYA GELİNEREK genel dosya değerlendirmesinin yapılması ve SÜREÇLERİN HUKUKEN İSTİŞARESİ.

Randevu Alın

 
 
 
0530 162 10 97