Ana Sayfa / Makale / Kayseri Gayrimenkul, Tapu İptal ve Tescil, Miras Sebebiyle Muvazaa Davaları Avukatı Ceyhun ÖCAL

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Gayrimenkul, Tapu İptal ve Tescil, Miras Sebebiyle Muvazaa Davaları Avukatı Ceyhun ÖCAL! Kat irtifakı, kamulaştırma davası, inşaat ve kira sözleşmesi gibi birçok konuda hukuku danışmanlık almak isteyenler Kayseri gayrimenkul avukatı olan Ceyhun ÖCAL ile iletişime geçebilir.

 

Kayseri Avukatı olarak, gayrimenkullerle ilgili tüm problemlerinizi çözmeye çalışacak. Gayrimenkul avukatı, isminden de net anlaşıldığı üzere gayrimenkullerle ilgili konuları yasal olarak çözüme kavuşturuyor.

Kayseri Gayrimenkul, Tapu İptal ve Tescil, Miras Sebebiyle Muvazaa Davaları Avukatı Ceyhun ÖCAL

Kayseri Gayrimenkul, Tapu İptal ve Tescil, Miras Sebebiyle Muvazaa Davaları Avukatı Ceyhun ÖCAL

Gayrimenkul hukuku ile ilgili Türkiye’nin 4721 Sayılı Medeni Kanun’u 4. Kitabında bölümler yer alıyor.  Eşya hukukunun bir alt dalı gayrimenkul hukukudur. Eşya hukukunu kapsayan anlaşmazlıkların tümü gayrimenkul hukuku ile çözüme kavuşturulur.

Tüm taşınmazlarla ilgili problemler, gayrimenkul hukukunu ilgilendiriyor. Bir başka ifadeyle gayrimenkul hukuku; kat, arsa, arazi gibi taşınmazlarla ilgili insanların hak ve yükümlülüklerini kapsayan bir hukuk dalıdır. Mevzuatta belirtilen çatı konusuysa “eşya hukuku” şeklinde adlandırılır.

Türk Medeni Kanunu’na göre gayrimenkul hukukunun ele aldığı taşınmaz mülkiyeti şu şekilde sıralanabilir:

 1. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı olan bağımsız bölümler,
 2. Araziler,
 3. Tapu kütüğünde ayrı sayfada kayıt tutulan sürekli ve bağımsız haklar,

 

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

 

Türkiye’nin hukuk sisteminde “gayrimenkul avukatı” ismiyle belirli alanda uzmanlaşılan bir meslek modeli yoktur. Dolayısıyla Kayseri ve Ankara gayrimenkul avukatı, hukukun tüm dallarında bilgi sahibidir. Fakat tek gayrimenkul hukukuyla ilgili çalışmalar yaptığında o alanda daha çok uzmanlaşır.

Bundan dolayı da gayrimenkul avukatı olarak nitelendirilir.  gayrimenkul hukukuyla ilgili de önemli çalışmalara imza atıyoruz.

Gayrimenkul avukatları, birçok hukuki alanda danışmanlık yapıyor. Bu danışmanlıklara şu örnekleri verebiliriz:

 1. Yatırım şirketleri,
 2. Boşanma davasının ardından gerçekleşen mal paylaşımıyla kayyum aracılığıyla alınan mülkler,

Gayrimenkullerle ilgili konularda gayrimenkul avukatlarıyla çalışmak alım ve satım işlerinin doğru şekilde gerçekleşmesini sağlar. Hukuki boyut aşılmadan ortaya çıkan gayrimenkul sorunu çözüme kavuşturulur.

Kayseri gayrimenkul avukatı, konusunda uzman olduğu için maliyetli sonuçların önüne geçerek müvekkilini büyük sıkıntıdan kurtarır.

Kayseri iyi gayrimenkul avukatı;

 1. Vasiyet,
 2. Dava açma,
 3. Alım satım işlemlerinde ipotek koyma ve kaldırma,
 4. Satış vaadi sözleşmesi,
 5. Dava sürecinin ilerlemesi,
 6. Alım ve satım işlemleriyle ilgili bürokratik işlemler,
 7. Taşınmaz satışının sürecinin yönetilmesi,
 8. Tapu devrinin iptali ve tescil davaları,
 9. Kira sözleşmelerinin tüm hukuki boyutu gibi birçok konuyla ilgilenir.

 

Kayseri Gayrimenkul Avukatının Baktığı Taşınmaz Davaları Nelerdir?

 

Kayseri en iyi gayrimenkul avukatı, taşınmaz hukuku kapsamında birçok davaya bakmaktadır. Bundan dolayı halk dilinde emlak avukatı ve tapu avukatı olarak da biliniyor.

Gayrimenkul avukatının baktığı taşınmaz davalarını şöyle sıralayabiliriz:

 

Şufa Davası

Şufa diğer bir ismiyle önalım hakkı davası, taşınmazların önalım ile satıldığı zaman hak sahibine aynı koşullarla alma hakkının verilmesidir. Gayrimenkul avukatının incelemeleri sonucunda şufa hakkının olup olmadığı öğrenilebilir.

 

Men-i Müdahale Davası

Sual hukuk bünyesindeki gayrimenkul avukatlar, men-i müdahale davası açma ve dava sürecinin takibi gibi işlemleri de gerçekleştiriyor. Taşınmazları ancak sahipleri kullanabilir.

Sahibinden icazet alındığında ancak taşınmazlar başkaları tarafından kullanılabilir. Eğer bir taşınmaz sahibinden izin alınmadan kullanılırsa gayrimenkul avukatı o kişiye men-i müdahale davası açar.

 

Mirastan Doğan Tapu İptal Davası

Mirastan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucunda muvazaalı satış gerçekleşirse miras paylaşım davası tapu iptal davasına dönüştürülebilir. Mirastan doğan tapu iptal davası için Kayseri gayrimenkul avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Tapu Tescili ve Tapu İptal Davası

Gayrimenkul avukatı, birçok tapu türüyle ilgili davalara bakar. Gayrimenkul avukatına vekalet verildiğinde o da müvekkilinin adına tapu iptal ve tescili için ilgili mahkemeye dava açar.

 

Kamulaştırma Bedeli Tespit Davası

Kamu yararına özel mülkiyetlerin ücret ödenerek satın alınması kamulaştırmadır. Kamulaştırma Kanunu kapsamında özel mülkiyetlerin kamu yararına satın alınması gerçekleşiyor. Kamulaştırma işlemlerinde bazı esasların dikkate alınması gerekiyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamadığında bedelin tescili ve tespiti için yasal yollara başvurulmaktadır. Kamulaştırma bedelinin tespiti içinde büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

 

Alıcının Ön Ödemeli Konut Satış Tazminatsız Cayma Hakkı

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi kapsamında tarafların taahhütlerinin yerine getirilmemesiyle ilgili esaslar kanun ile belirlenmiştir. Taahhüdünü yerine getiremeyen taraf masraflardan dolayı karşı tarafa tazminat ödemek zorunda kalır. Bu tarz durumlarda olayın tam incelenmesi için gayrimenkul avukatından destek alınabilir.

 

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Kayseri gayrimenkul avukatı, ortaklığın giderilmesiyle ilgili davalara da bakmaktadır. Elbirliği ya da paylı mülkiyetteki taşınır ve taşınmaz mal üzerindeki paydaşlığın sona erdirilmesi için ortaklığın giderilmesi davası açılır.

Elbirliği mülkiyeti ve paydaşlığın sona erdirilmesi için satış sureti ya da taksim suretiyle ortaklık giderilir. Gayrimenkul avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için ortaklığın giderilmesi davasını Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde açar.

 

Kat Karşılığında İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığında inşaat sözleşmesi, müteahhit ve arsa sahipleri arasında gerçekleşir. Kat Karşılığında İnşaat Sözleşmesi son dönemde daha çok kentsel dönüşüm çalışmalarında yapılıyor.

Taraflar Kat Karşılığında İnşaat Sözleşmesi üzerinde birçok konuda anlaşamayabiliyor.

Karşı tarafın cayması ya da vaatlerini yerine getirememesi durumunda gayrimenkul avukatına başvurulması sağlıklı olur. Tüm bu problemlerinizin çözümü için  Kayseri gayrimenkul avukatı ile iletişime geçebilirsiniz

KAYSERİ GAYRİMENKUL, MİRAS, TAPU İPTAL VE TESCİL, MUVAZAA DAVASI AVUKATI CEYHUN ÖCAL. TLF: 0 530 162 10 97

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97