Ana Sayfa / Makale / Kayseri Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Davaları

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Gayrimenkul Avukatı,  Gayrimenkul Davaları; Eşya Hukuku, Türk Medeni Kanununun 683 vd maddelerinde düzenlemiştir. Bir mal üzerine mülkiyet hakkına sahip olan kimse o eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı istihkak davası açabilir. Mülkiyet, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyet çeklinde olabilir. Bu mülkiyetlere konu taşınır ve taşınmaz mallarda paydaşlar ortaklığın giderilmesini isteyebilirler. Taşınmazlara aile konutu şerhi konulması ortaklığın giderilmesine engel teşkil eder.

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Kayseri Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Davaları

Kayseri Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Davaları

Kural olarak tapulu taşınmazların devri resmi memur önünde ve yazılı şekilde yapılması zorunludur. Ancak miras payının mirasçılar arasında devrine ilişkin sözleşmeler yazılı olmak koşuluyla geçerlidir. “Köy tüzel kişiliği taşınmazın satışına karar vererek taşınmazı ihtiyar heyeti kararı ile kısım kısım açık arttırma ile satmış olup bu satış kararı kaymakam tarafından onaylanıp tapuda herhangi bir işlem yapılmadıysa harici bir satımdan söz edilebilirse de bu satış yasal şekilde yapılmadığından geçersizdir”. Taşınmaz mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmeler resmi şekilde yapılmalıdır. Taşınmaz satış vaadi de aynı şekilde yapılmalıdır.

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması olağan ve olağanüstü zamanaşımı yoluyla olabilir. Olağan zamanaşımı yoluyla kazanım için tapuya yolsuz tescil, zilyetliğin davasız aralıksız malik sıfatıyla iyiniyet ile ve 10 yıl süre sürmesi gerekir.

Olağanüstü zamanaşımında ise tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerindeki zilyetliğin davasız ve aralıksız, malik sıfatı ile iyiniyet aranmaksızın ve 20 yıl süre ile tesis edilmesi gerekir. Ormanlar ve Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Alanında bulunan taşınmazlar olağanüstü kazandırıcı zamanaşımına konu olmazlar.

Gayrimenkul davaları zor, uzun soluklu, maliyetli, yüksek bilgi-tecrübe donanım isteyen davalardır. Bu davalar taraflarca tek başlarına takip edilmemelidir. Mutlaka bir avukatın yardımına ihtiyaç vardır. Bu nedenle gayrimenkul davalarında Kayseri Gayrimenkul Avukatı Ceyhun Öcal, Gayrimenkul davalarında Kayseri İli ve civar illerde müvekkillerine tecrübesi ile yardımcı olmaktadır.

Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer?

 1. Tapu işlemleri
 2. Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri
 3. Kiralama sözleşmeleri
 4. İpotek işlemleri
 5. Ecrimisil davaları
 6. Yıkım davaları
 7. Kentsel dönüşüm işlemleri
 8. Taşınmaz mülkiyeti ihtilafları
 9. Kat mülkiyeti kanunu uygulamaları
 10. Arsa payı davaları
 11. Tapu iptali ve tescil davaları
 12. Gayrimenkul değerleme işlemleri
 13. Kira artış davaları
 14. İmar planı uygulamaları

Kayseri En İyi Gayrimenkul Avukatı

Kayseri’de en iyi gayrimenkul avukatları arasında Öcal Hukuk Avukatlık yer almaktadır. Gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış ve müvekkillerine kaliteli hizmet sunan deneyimli bir avukat kadrosuna sahiptir. Gayrimenkul hukuku konusunda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunan Öcal Hukuk Avukatlık , müvekkillerine tapu işlemleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, kiralama sözleşmeleri, ipotek işlemleri, tapu iptali ve tescil davaları gibi birçok hukuki konuda yardımcı olmaktadır

Hangi durumlarda tapu iptal davası açılabilir?

Tapu iptal ve tescil davası en temelde mülkiyet hakkına ilişkin yolsuz bir tescilin varlığı halinde açılan bir dava olsa da; ipotek, önalım, şerh edilmiş kira ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, sükna vb. gibi sınırlı ayni haklara ilişkin yolsuz bir tescilin bulunması halinde de açılabilen bir davadır.

İlginizi Çekebilir: Kayseri İcra Avukatı

İlginizi Çekebilir: Kayseri İmar ve İnşaat Hukuku Avukatı

Tapu iptal ve tescil davasını kim açabilir?

Taşınmaz mülkiyetine ilişkin tüm davalar ile tapu iptal ve tescil davasıtapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye karşı açılır. Kayıt malikinin ölü olması halinde ise tapu iptal ve tescil davasının malikin mirasçılarına yöneltilmesi gerekir.

Tapu iptali ve tescil davası nasıl açılır?

Tapu iptal davası, taşınmazın bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Tapu iptal ve tescil davası için dilekçenin eksiksiz ve kusursuz olması şarttır. Gayrimenkulün kayıt bilgileri, olaydaki hukuka aykırı olan tüm durumlar açık bir şekilde belirtilmelidir.

Tapu iptal davası açma süresi ne kadar?

Kadastrodan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları 10 yıl içinde açılmak zorundadır.

Tapu iptal davası masrafları kim öder?

Tapu iptali ve tescil davasının açılması için belirli harç ve avansların denmesi gerekmektedir. Bu harç ve avanslar davanın açılışı esnasında davacı tarafından ödenecektir. Tapu iptali ve tescil davaları genel olarak 10 yıllık zamanaşımı içinde açılmış olmalıdır.

Kayseri Gayrimenkul Avukatı Ceyhun Öcal, Tapu İptal ve Tescil Davalarında, Tapu Davalarında, Gayrimenkul Davalarında müvekkillerine her zaman yardımcı olmaktadır.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

Gayrimenkul Avukatı Neler Yapar?

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukuku konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir. Bu hizmetler arasında tapu işlemleri, gayrimenkul satışı ve kiralama işlemleri, gayrimenkul uyuşmazlıklarının çözümü ve danışmanlık gibi konular yer alır.

Kayseri’de Gayrimenkul Avukatı Aramak Neden Önemlidir?

Kayseri’de gayrimenkul avukatı aramak önemlidir, çünkü gayrimenkul işlemleri oldukça karmaşık olabilir ve hukuki süreçlerde profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyulabilir. Gayrimenkul avukatı, müşterilerin işlemleri yasal ve etik açıdan doğru bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.

Gayrimenkul Uyuşmazlıklarında Avukatlık Hizmeti Almak Neden Önemlidir?

Gayrimenkul uyuşmazlıkları genellikle ciddi hukuki ve maddi sonuçları olan durumlardır. Bu nedenle, gayrimenkul uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti almak önemlidir,

Kayseri Gayrimenkul Avukatının Önemi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kayseri Gayrimenkul Avukatı Olarak Müvekkillerimizin sorunlarını En hızlı biçimde çözmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97