Ana Sayfa / Makale / Kayseri İmar ve İnşaat Hukuku Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

İmar hukuku, belirli coğrafi bölgelerdeki mülklerin nasıl kullanılabileceğini tanımlayan yazılı bir düzenleme ve yasadır. İmar yönetmelikleri, bölgelerin konut veya ticari amaçlarla kullanılıp kullanılamayacağını belirtir ve ayrıca lot büyüklüğü, yerleştirme, yığın ve yapıların yüksekliğini düzenleyebilir.

İmar Hukuku

Sadece belirli arazi alanları için kabul edilebilir kullanımı değil, aynı zamanda ihlalleri (cezalar dahil) ele alma, sapma ve işitme itirazları prosedürlerini de içeren bir hukuk dalıdır.

BİEM; 1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 Ölçekli İmar Planlarının İptali Davaları, Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları Yıkım Kararlarının İptali Davaları, İmar Mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve benzeri konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

İmar Hukuku Hizmetlerimiz

 • İmar planı davalarında vekillik
 • İmar planlarının kesinleşmesi, iptali ve yürütülmesinin durdurulması davalarında vekillik, Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarında vekillik
 • Belediye imar planları ve iskân işlemleri konusunda bilgilendirmeler
 • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni başvuruları
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi, iptal davaları açılması
 • İmar affı başvuruları
 • 1/5000 ve daha üst ölçekli nazım imar planlarına yönelik itirazların yapılması, lejant revizyonu ve diğer idari başvuruların hazırlanması ve bu işlemlerden kaynaklanan iptal davaları
 • 1/25000 ve daha üst ölçekli çevre düzeni planlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları
 • 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve plan revizyonu, başvurularının hazırlanması ve bu planlara karşı itirazların yapılması ile bu planlardan kaynaklanan iptal ve tam yargı davaları
 • İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan parselizasyon işlemlerine karşı açılacak iptal davaları
 • İmar mevzuatından kaynaklanan diğer dava ve işler

Kayseri İmar Hukuku Avukatı Ceyhun ÖCAL

Kayseri İmar ve İnşaat Hukuku Avukatı Ceyhun Öcal

Gayrimenkul alanında uzmanlaşmış fen; harita; kadastro; mimar; yeniden değerlendirme; emlak vb. bilirkişileri ile koordinasyonlu olarak gayrimenkulunuzun hukuki problemleri hakkında ve yatırımlarınızda danışmanlık hizmeti vermektedir. Yatırım amaçlı açık arttırma usulü ile satılan icra gibi yerlerden en uygun gayrimenkulü seçerek ihale hukuku konusuna giren takip işlemleri de yapmaktadır.

Av. Ceyhun ÖCAL, özellikle kentsel dönüşüm ile birlikte önem kazanan kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, müdahalenin men’i ve tecavüzün ref’i konularında uzman bir kadroya sahiptir.

Av. Ceyhun ÖCAL, müvekkil portföyünde bulunan yabancı yatırımcıların bilhassa Rumeli coğrafyasında bulunan yatırımcıların Türkiye’ de bulunan gayrimenkul sorunlarını belediye, tapu kadastro gibi kamu kuruluşları nezdinde yürütecekleri hukuki işlemleri de yakından takip etmektedir.

Kayseri Avukat Ceyhun ÖCAL

Gayrimenkul ve İmar Hukuku alanında verilen DİĞER hizmetlerden bazıları:

 • Tapu işlemleri ve davaları
 • Gayrimenkulün mevcut imar ve kadastral durumunun incelenmesi, imar planı değişikliği, parselasyon/ifraz/tevhid gibi imar uygulamaları ve imar hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri,
 • Gayrimenkul sözleşmeleri
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • İhaleden gayrimenkul edinmesi işlemleri
 • Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i şuyu)
 • Tahliye davaları
 • Kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Müdahalenin men’i ve ecri misil davaları
 • Kiralama sözleşmeleri
 • Gayrimenkuller üzerinde ipotek, intifa, sükna, üst hakkı, geçit hakkı gibi ayni hakların tesisi ve kaldırılması,
 • Alım – Satım sözleşmeleri
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Gayrimenkul finansmanı
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • 1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 Ölçekli İmar Planlarının İptali Davaları
 • Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi
 • Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları
 • Yıkım Kararlarının İptali Davaları
 • İnşaat projelerinde teslimde gecikme, işin uzaması, iş değişiklikleri, ilave iş ve eskalasyon gibi taleplerden kaynaklanan davalar,
 • İnşaat projelerinde ayıplı işlerden kaynaklanan davalar,
 • Eski Eser Hukuku ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku

Kayseri İmar ve İnşaat Hukuku Avukatı Ceyhun ÖCAL, her zaman müvekkillerine Hukuki Bilgisi ve tecrübesi ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97