Ana Sayfa / Makale / Kayseri Tazminat Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Tazminatı Avukatı; Haksız fiilden doğan tazminat uyuşmazlıklarını konu alan hukuk dalı, Tazminatı Hukukudur. Tazminat Hukukunun konu aldığı tazminat davaları gene olarak iki başlık altında incelenir. Bu başlıklar; maddi tazminat davası ve manevi tazminat davasıdır.

Maddi tazminatı davası; bedensel zararlardan oluşabileceği gibi mal varlığına ilişkin zararlardan da meydana gelebilir. Manevi tazminat davası; haksız eylem ya da işlem sebebiyle manevi acılardan doğabilir. Tazminat davalarına vekalet eden ve bu davalarda danışmanlık sağlayan avukatlara genellikle tazminat avukatı denir.

Kayseri Tazminat Avukatı

Kayseri Tazminat Avukatı-Avukat Ceyhun Öcal

Kayseri Tazminat Avukatı-Avukat Ceyhun Öcal

Tazminat hukukuna hakim ve bu alanda uzmanlaşmış avukatı ifade eder. Maddi ve manevi tazminat davası; birbirinden tamamen bağımsız ve farklı hukuki sebeplerden meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü için yargı yolunu ifade eder.

Tazminat Avukatı Nedir, Ne İş Yapar ve Görev Alanları Nelerdir?

Kayseri Tazminat avukatı, yukarıda ifade edildiği üzere haksız fiilden yahut haksız eylem sonucunda kişinin maruz kaldığı zararın karşılanması adına verilen ödencedir. Avukat Ceyhun Öcal tarafından kurulan Öcal Hukuk ve Danışmanlık, Tazminat Hukukuna konu olan tüm tazminat davalarında müvekkil menfaatleri ve yasal hakları doğrultusunda en yetkin hukuki desteği sağlamaktadır. Tazminat avukatı Kayseri noktasında doğan başarılı ve tecrübeli avukat ihtiyacını, verdiği hukuki danışmanlık hizmeti ile karşılayan Avukat Ceyhun Öcal, emsal davalarda kazandığı deneyim ile Tazminat uyuşmazlıklarına ilişkin nitelikli ve kapsamlı bir biçimde hukuki rehberlik icra etmektedir.

İlginizi Çekebilir: Kayseri En İyi Avukatı Hakkındaki Yazımız

İlginizi Çekebilir: Kayseri En İyi Boşanma Avukatlığı

Maddi Tazminat

Hukuka aykırı fiil ve uygulamalar sonucunda kişinin mevcut malvarlığında meydana gelen eksilme ve azalmaya karşın ödenmesi gereken ödenceye maddi tazminatı adı verilir. Kişinin malvarlığında meydana gelen azalma geniş anlamda yorumlanmakta olup, kişinin malvarlığında meydana gelmesini beklediği artışlar ve yoksun kaldığı kar da hesap edilir. Sadece mevcut malvarlığında oluşan eksilmeler gözetilmez.

Manevi Tazminat

Hukuka aykırı fiil ve uygulamalar sonucunda kişinin ruhsal anlamda zarar görmesi ve yıpranması sebebiyle ödenmesi gereken ödenceye manevi tazminat adı verilir. Manevi tazminat için ödenmesi gereken tutar tespit edilirken hakim takdir yetkisini kullanır. Mevzuya konu kişinin mali gücü, sosyal hayatı, yaşı ve vakanın meydana getirdiği etkileri göz önünde bulundurarak tazminat tutarına karar verir.

Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Kayseri Tazminat Avukatı - Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Kayseri Tazminat Avukatı – Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Maddi ve manevi tazminat davaları münferit açılabileceği gibi her ikisi beraber de açılabilir. Tarafların, aralarında yaptığı sözleşmeye tezat davranması veya haksız eylemin mevcut olması halinde tazminat talebi söz konusu olur. Tazminat taleplerinde görevli mahkemeye dair başkaca bir düzenleme bulunmuyorsa dava, Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Tazminat davalarında zararın belirlenmesi oldukça mühimdir. Bu tespit mahkemece yapılacak olup tazminatın belirlenmesinde etkili rol oynar.

Manevi tazminat davalarında ise zararın niteliği soyuttur ve bu nedenle kişinin ekonomik gücü, sosyal hayatı ve zarara neden olaydan ne kadar etkilendiği önemlidir. Kayseri tazminat avukatı nezaretinde yürütülebilecek tazminat davası türleri genel olarak aşağıda ifade edildiği üzeredir:

 • Trafik kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İdari işlem ve eylemden hasıl olan zarar sebebiyle idareye karşı açılacak tam yargı davaları,
 • Malraktis (Doktor hatalarından doğan) maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İş kazasından oluşan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Boşanma davalarında kusurlu olan taraftan talep edilen maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İdarenin hizmet kusurundan doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İşçilik alacaklarından tezahür eden tazminat davaları,
 • İdarenin hizmet kusurundan vücut bulan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Haksız işgalden meydana gelen ecri misil davaları,
 • Rekabet yasasının ihlal edilmesinden doğan kartel tazminatı davaları,
 • Hukukun suç saydığı bir fiilin işlenmesi sebebiyle mağdurun maruz kaldığı zararın karşılığı talebindeki maddi ve manevi tazminatlar,
 • Sözleşme ihlalinden doğan tazminat davaları,
 • Sözleşmenin haksız gerekçe ile feshedilmesinden doğan tazminat davaları.

Tazminat Avukatı Ne İş Yapar?

Tazminat Avukatı Ne İş Yapar?

Tazminat Avukatı Ne İş Yapar?

Kişinin maruz kaldığı zarar sonucunda doğan mağduriyetlerin giderilmesi için yasal süreci takip eden, müzakere ve iletişim süreçlerinde yardımcı olan, arabuluculuk faaliyetinde ve uzlaşma sürecinde etkin bir rol oynayan avukata tazminat avukatı denir. Mevcut olaya ilişkin en sağlıklı çözüm yollarını işleme koyan ve bu çözüm yollarının sonuçsuz kalması halinde vakayı yargıya taşımak suretiyle tazminat davası açan tazminat avukatı, tüm bu proseslerin ardından zararın tahsil edilmesini sağlayacaktır.

Kayseri tazminat avukatı noktasında başarılı ve deneyim sahibi bir avukat nezaretinde hareket etmeniz ve söz konusu olaya ilişkin hukuki danışmanlık almanız herhangi bir hak kaybına uğramamanız ve lehte neticenin kısa zamanda elde edilmesi için oldukça isabetli olacaktır. Bu anlamda Öcal Hukuk ve Danışmanlık yetkin kadrosu ve liyakat sahibi hukukçuları ile en kapsamlı ve başarılı hukuki desteği sağlamaya devam etmektedir.

Kayseri’de Tecrübeli Tazminat Avukatı

Haksız fiile maruz kalan kişinin bu haksızlığa karşı uğradığı zararın hukuki yoldan karşılanmasına tazminat denir. Maddi ve manevi olarak iki şekilde ele alınan tazminat davalarında Kayseri’de tecrübeli tazminat avukatı ile hareket etmek oldukça yararlı olacaktır. Zira Tazminat Hukuku’na hakim bir avukat eşliğinde hareket eden birey, menfaatlerini ve yasal haklarını korurken aynı zamanda tazmin edilmesi gereken zararını hukuken kısa zamanda elde etme imkanına kavuşacaktır. Öcal Hukuk ve Danışmanlık olarak hukuki danışmanlık sağlanan uyuşmazlık konuları genel olarak şu şekildedir:

 • Sözleşmelin ihlal edilmesiyle doğan tazminat davaları,
 • İş kazası neticesinde ölüm ya da yaralanmanın meydana gelmesi nedeniyle tazminat davaları,
 • Nişanın bozulmasından doğan tazminat davaları,
 • İş yerinde mobbing ve ayrımcılık yapılmasından doğan tazminat davaları,
 • Boşanma davasından doğan tazminat davaları,
 • Haksız tutuklanma veya göz altına alınmasından doğan tazminat davaları,
 • Malpraktis davaları,

Başta olmak üzere birçok konuda tazminat davasına hukuki danışmanlık ve vekalet hizmeti sağlanmaktadır.

Manevi tazminat davalarında ise kişi ruhsal ve psikolojik anlamda yıpranmış ve ruh sağlığı zarara uğramıştır. Bu anlamda haksızlığa uğramış kişinin açacağı manevi tazminat davası ile mevcut zararların giderilmesi mümkündür. Ancak unutulmaması gereken önemli bir husus; tazminat davaları zenginleşme aracı olarak görülmemeli sadece mevcut zarara karşılık alınan bir ödence olarak değerlendirilmelidir.

Tazminat davaları hukukun; Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk ve İdare Hukuku gibi birçok alt dalı ile yakından ilişkili ve oldukça kapsamlıdır. Bu nedenle tazminat davalarında başarılı neticenin elde edilmesi için kişinin hukukun tüm bu alt dalları ile birlikte Tazminat Hukukuna son derece hakim olması gereklidir. Bunun yanı sıra usule dair süreci de çok iyi bilmeli ve herhangi bir hak kaybına uğramaması adına yanlış ya da eksik bir işlem yapmamalıdır.

Ancak mesleği itibariyle Tazminat Avukatı olmayan bir kimsenin hukukun tüm bu alanlarında deneyim ve birikime sahip olması nerede ise imkansızdır. Bu bakımdan, tabiri caizse iş ehline bırakılmalı ilkesine bağlı kalınmalı ve tecrübeli Tazminat Avukatı kayseri noktasında en doğru adresten hukuki danışmanlık alınmalıdır. Öcal hukuk ve danışmanlık, emsal davalarda kazandığı tecrübelerle hukuki danışmanlık sağlayan tazminat avukatı kadrosu ile hukuki destek hizmetini en kapsamlı ve başarılı biçimde yürütmektedir.

Avukatların Tazminat Davasını Kazanmaları

Kayseri tazminat avukatları, kişinin uğradığı herhangi bir zararın sonucunda ortaya çıkan mağduriyetleri gidermektedir. Bunun için yasal süreçleri takip ederek, müzakere süreçlerini yönetmekle görevlerini yürütürler. Aynı zamanda arabuluculuk ve uzlaşma için de aktif bir şekilde rol alacaklardır. Bununla beraber alternatif çözüm yolları üreterek tazminat davaları açarak zararlarınızın karşılanmasını sağlarlar. Tazminat avukatının çizdiği yol ve süreçte ilerlemeniz ve bu süreçte yine hukuki danışmanlık hizmetleri almanız gerekir. Dolayısıyla bu hizmeti almanız, herhangi bir hak kaybına uğramamanız açısından oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden şehrinizde en iyi avukatlara müracaat ederek, hayatınızı etkileyen bu süreci bilirkişiler ile ilerletmeniz en iyi yoldur.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Tazminat Avukatı Nasıl Seçilir?

Kayseri Tazminat Avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç faktör vardır. Bunların başında avukatın tecrübesi, uzmanlık alanı ve referansları gelir. Ayrıca avukatın ücretlendirme politikası, iletişim becerileri ve çalışma tarzı da önemli faktörler arasındadır. Bu Konuda Bizden yardım almak için whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kayseri Tazminat Davaları Hangi Konularda Açılır?

Kayseri Tazminat Davaları birçok konuda açılabilir. Bunlar arasında iş kazaları, trafik kazaları, tıbbi hatalar, yanlış teşhisler, ürün kusurları, sözleşme ihlalleri gibi konular yer alır. Bu davalarda, mağdurun zarar gördüğü ve tazminat talep ettiği konu önemlidir

Kayseri Tazminat Davası Süreci Nasıldır?

Kayseri Tazminat Davası süreci, genellikle uzun ve karmaşıktır. İlk olarak, avukatla görüşülerek dava açma kararı verilir. Dava açıldıktan sonra, mahkeme süreci başlar ve taraflar delillerini sunarlar. Mahkeme, tarafların delillerini değerlendirir ve sonuçta bir karar verir. Eğer karar lehinize ise, tazminatınız ödenir. Aksi takdirde, temyiz süreci başlar.

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97