Ana Sayfa / Boşanma Hukuku / Kayseri Boşanma Avukatlığı Ve Ücretleri

 
Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 4.5]

Kayseri Boşanma Avukatlığı Ve Ücretleri; Kayseri Boşanma Avukatı ve Boşanma Avukatları, boşanma davalarının takibi uzmanlık gerektiren işi bu olan bu dosya ile  her zaman ilgilenebilecek  dosyaya gelen ve giden evrakların takibi duruşma takibini   yapacak yeni durum ve olaylarda  nasıl bir tutum alınacağı konusunda tavsiyelerde bulunacak gerekirse işlemleri gerçekleştirecek   neticelerin ve taleplerin ne olması gerektiği  bunları talep etme  usulleri konusunda nasıl bir süreç izlenmesi gerektiği konusunda  uzman bir boşanma avukatı uzmanlığı ve birikimi gerektirmektedir. Mahkemeler gerek deliller gerekçeler dilekçedeki hususlar yahut dilekçeler için süreler vermekte işlemlerin bu süreler içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Boşanma Davası Konusunda uzman olmayan hatta normal bir vatandaşın takip edebileceği işlemler değildir.

Kayseri Boşanma Avukatı Ve Ücretleri

Kayseri Boşanma Avukatı ve ücretleri

Kayseri Boşanma Avukatı ve ücretleri

Kayseri Boşanma Davası Ücretleri, 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret 28.000 Türk Lirasıdır. Bu tutar asgari olup davalarda kazanan tarafa verilen vekalet ücretidir , avukat tarafından  bu tutarın üstü tarafların anlaşması ile belirlenir. Kayseri Boşanma Avukatlığı Ceyhun ÖCAL, Boşanma davalarında müvekkillerine her zaman yardımcı olmaktadır. Boşanma Davaları spesifik davalardır. Bu davalarda yapılacak ufak bir hata telafisi güç zararların oluşmasına sebebiyet verebilir.

Boşanma davalarında  avukatlık ücreti yanında açılan dava için masraf ve dava harç masrafları da ödenmek zorundadır. Bazı davalarda harç maktu iken bazı davalarda ise nisbi yani miktara göre değişmektedir. Bu masrafların davacı tarafından karşılanması gerekir. Boşanma davası süreci çekişmeli davalarda 1 yıl, anlaşmalı boşanmada ise en fazla 1 ay sürmektedir.

Kayseri Boşanma Avukatı, Kayseri Boşanma Avukatı, Kayseri Mal rejimi Davalarında verdiğimiz Hizmetler

 • Dava dilekçesinin  hak kaybı yaşatmayacak şekilde ve kanuna ve usule uygun olarak hazırlanması,
 • Kanunda belirtilen boşanma nedenlerine dayanarak ve delillendirilerek açılması,
 • Duruşmaların takibi ,
 • Tanıklı duruşmalarda  gerekli savunmaların yapılmak üzere avukatın da duruşmada bulunarak tanığa sorular yöneltmesi ve davayı yönlendirmesi,
 • Davanın esasını değiştirecek beyanların tutanağa geçirilmesi,
 • Mahkemeden  kurum ve kuruluşlardan celbi talep edilen bilgi ve belgeler için talepte bulunma

gibi birçok hukuki bilgi ve teknik bilgilerle davanın takibi avukat aracılığı ile gerçekleştrilmektedir.

Kayseri Boşanma Avukatlığı Ceyhun ÖCAL. Tlf 0 530 162 10 97. Boşanma davalarında siz müvekkilimizin hak kaybını önlemek için yardıma hazırız. Boşanma Davaları konusunda Kayseri İlinde Hukuk ve Danışmanlık Hizmeti vermekteyiz.

İlginizi Çekebilir : Kayseri İstinaf Avukatı

İlginizi Çekebilir: Kayseri Miras Avukatı

Kayseri’nin Boşanma Avukatı

Kayıtlı ya da kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukukunun konusu içinde yer alır. Kayıtlı yaşam arkadaşlığı Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığına bağlanan herhangi bir hak bulunmaz, bununla birlikte çocuklar ister evlilik içinde ister evlilik dışında doğsun eşit haklardan yararlanır.

Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi kadın hakları ya da çocuk hakları kapsamında ele alınan konular gerek uluslararası sözleşmelerde gerek iç hukukta özel olarak düzenlenmektedir.

Kayseri boşanma avukatlığı konusunda tecrübeli, işini severek yapan Boşanma Avukatı arayanlar için Ceyhun ÖCAL Hukuk Bürosu olarak Kayseri’de danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz. Davalarına baktığımız müvekkillerimizin tavsiyesi üzerine bizi tercih edenler sayesinde Kayseri’de boşanma avukatı konusunda tercih edilen Kayseri Boşanma Avukatılığı bürosuyuz.

Boşanma ve aile hukuku son yıllarda Türkiye’de gündeme gelen en önemli hukuk dallarından biri oldu. Boşanma oranlarının artması nedeniyle profesyonel anlamda danışmanlık ve dava hizmetleri veren bürolar kişilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsamaktayken medeni hukuk ise velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetleri olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Boşanma davaları
 • Velayet davaları
 • Tazminat ve nafaka davaları
 • Babalık davası
 • Çocuk mallarının yönetimi
 • Aile içi şiddet davaları
 • Kişilik haklarına saldırı davaları
 • Aile konutu ve uygulamaları
 • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
 • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
 • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
 • Mirasın reddi davaları
 • Mirasçı belgesinin alınması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Nişan bozulmasından doğan davalar
 • Evlat edinme izin davası
 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
 • Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
 • Yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları
 • Tenfis davaları
 • Terekede ihtiyadi tedbirler
 • Terkis ve mirasta iade davaları
 • Vesayet ve kayyım davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Velayetin denetlenmesi
 • Vesayetin denetlenmesi
 • Nafaka takibi
 • Uzaklaştırma kararı takibi
 • Aile hukukuna dair korunma önlemlerinin alınması
 • Konut ve mallar üzerindeki hakların denetlenmesi
 • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi
 • Eşler arası yasal sorunların denetimi ve giderilmesi
 • Eşler arası mal rejiminin denetimi ve gerekli önlemlerin alınması

Kayseri Boşanma Avukatı Ceyhun ÖCAL olarak boşanma ve aile hukuku kapsamında eşlerin arasındaki uyuşmazlık çözümleri, dava açma ve takip işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Kayseri Boşanma Avukatlığı ve Kayseri boşanma avukatı, Kayseri’nin  boşanma avukatı, Kayseri’de boşanma avukat ücreti, Kayseri’de Boşanma Avukatları arayanlar için lütfen bizi arayın.

 

Kayseri’de Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Son zamanlarda eşlerin evlilik birliği sarsılması ile ilgili genel olarak ciddi bir artış olmakta ve evlenme oranları azalmaktadır. Evlilikte sorunlara dayanarak, temel olarak aile avukatı aracılığı ile Kayseri’de boşanma davası açılabilir, dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir.

İlk önce bilinmelidir ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını boşanma avukatı dahi olmaksızın arayabilir. Kişi, Kayseri boşanma avukatları listesi araştırabilir ve aile mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde vekil zorunluluğu bulundurmamaktadır. Bu durum anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için de geçerlidir.

Yani boşanma davası avukatları şart değildir. TMK’ye göre boşanma türü, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve eşlerin müşterek çocuğu varsa velayet gibi hususları (tüm bu dosyalarda görevli mahkeme: aile mahkemesi) da barındırmaktadır. İnternetten veya herhangi bir yerden temin edilen dilekçe şablonları ile bir aşamaya kadar yürütülebilir ama; hem hukuki kaybın olmaması hem de bu süreci rahat atlatabilmeleri vekil aracılığıyla yürütülmelidir. Hukuku ve dosya sürecini, dilekçe aşamasını hukuka uygun yürütmek için vekil hizmeti gereklidir.

Ne yazık ki avukatlar olmaksızın boşanma veya mal rejimi tasfiyesi talebiyle açılması kişinin geri dönüşü olmayan hatalar yaptığı görülmektedir. Geri dönüşü olmayan olarak kabul edilen hatalar nedeniyle kişi, yeniden açma hakkını kaybedecek, üzerine hukuki yorum yapmaya dahi gerek kalmayacaktır. Bu derece önemli olan konu için bir avukata danışılmalıdır. Bunu ihmal edilmeyecek bir mesele olarak düşünülmelidir. Tarafların kendisi takip edebilir fakat davayı kaybetmeyecek şekilde yürütmelidir. Taraflarca vekil hizmetinden yararlanmak hususunda karar verilmelidir.

Türk Medeni Hukuku, mal paylaşımı detayları, hangi boşanma sebebine dayanılarak açılacağı, hangi delillerin (WhatsApp, SMS, video, fotoğraf, fatura gibi) sunulacağı gibi konulara hakim olan bir boşanma vekili hukuka uygun yürütecektir. Bunun yanı sıra evden taşınmada kimin ne hakkı olduğuna, maddi manevi zararın tazminin nasıl sağlanacağı uzman bir vekil tarafından gerekli savunmayı ve bilgilendirmeyi yasa çerçevesinde yapacaktır. Sunulan beyanlar, iddialar ve savunmalarda dikkatli olunmalı ve bir delil dilekçesinde iddiaları somutlaştırmak için mutlaka boşanma sürecinde uzman avukata başvurulmalıdır.

Unutmamalıdır ki; kendi araştırmalarına dayanarak açan veya kendisine karşı açılmış boşanma davasına cevap veren tarafın yanlış hamleler yaparak kazanma olasılığını düşürebilmektedir. Örneğin; mal rejiminin tasfiyesine ilişkin talepte, evlilik öncesi mallarda diğer tarafın hakkı olup olmadığı, evlenme tarihinden sonra alınan malın borcunun sona ermemesi halinde diğer eşin ne kadar hakkı olduğu ve kusurlu olan eşin mal rejimi tasfiyesinde hak kaybedip kaybetmeyeceğine ilişkin bilgisi olmadan açılmaktadır. Bu durumda yalnızca kendi araştırmasına dayalı olarak açılma sonucu büyük hak ve zaman kaybına neden olunmaktadır.

Vekil, hukuki tecrübesi olduğundan uzun vadede süreci hatasız sürdürebilir. Uzun vadede müvekkilinin menfaatleri göze alınarak süreç takibi gerçekleştirilecektir. Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmadan daha fazla sürmektedir. Çekişmeli boşanmada, TMK’da belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanılarak açılmalıdır, belirtilen sebeplerden birisiyle açılmaz ise mahkeme ret kararı verecektir. Çekişmeliyi, boşanma nedenini kanun ile belirtilen ana sebebe dayanarak açacaktır. Sebep gösterilmeden ise dosyanın açılması söz konusu olamaz. Ayrıca yalnızca dosyanın içeriği, esası değil usul olarak da kanuna dayanarak açılmalıdır.

Kısacası avukatla şu veya bu sebeple en kısa vakitte boşanma hukukuna ilişkin hukuka uygun bir dosya açılmış olacaktır. Aldatma üzerine açılması halinde sadece davayı devam ettirmek değil hukuka uygun deliller de sunulacaktır. Boşanma davasında daha ağır kusurlu olan eşin kusurunu ispatlamak, delillerle ortaya koymak ve aldatıyorsa bilişim sayesinde kanıtlamak gerekmektedir. Vekil hizmetinde delillerin hukuka uygun veya olmadığı tespit edilerek mahkemeye sunulacaktır. Daha az kusurlu veya kusursuz olan eş, dava süreci ve cezada tecrübeli vekil aracılığıyla davayı yürütmelidir.

Hukuka uygun delil sunmak suretiyle dava sürecinde müvekkiliyle birlikte yürütecektir. Boşanma hukukunda eşlerin her ikisinin Türk vatandaşı olması gerekmemektedir. Eşlerden birisinin yabancı uyruklu olması halinde müşterek mesken hukuku uygulanacaktır. Ancak müşterek mesken hukuku bulunmadığı vakit, Türk hukuku uygulanabilecektir. Böylelikle eşlerin boşanma davası Türk Medeni Hukuku’na tabi ve Türk mahkemelerinde gerçekleşecektir. Eşlerin ortak çocuğu varsa velayette tarafların anlaşması gerekmektedir. Ancak anlaşamıyor ise çekişmeli boşanma yoluyla boşanmaya karar verilecektir.

Velayet, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için geçerlidir. Yaşı 19 olan ortak çocuk reşit yaşa geldiğinde anne ve babanın velayet hakkı olmayacaktır. Örneğin; yaşı 15 olan ortak çocuğun velayeti evlilik içerisinde anne ve babadadır. Velayeti almayan taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulacaktır. Kişisel ilişki günlerine ilişkin TMK’ye uygun bir takip gerçekleştirilecektir. Diğer bir husus da tanıma ve tenfiz davasıdır. Yurt dışı verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için açılan davadır. Tenfiz de boşanma işlemleri ve dava takibi gibi birçok işlemleri vekil aracılığıyla yürütülecektir. Dava açmayı düşünen kimsenin kendisini vekille temsil ettirmede karar verilmesi gerekmektedir.

Boşanma nedeni ve boşanmaya bağlı olarak açılan icra dosyaları mühim konudur. Büromuz bilgi ve tecrübesiyle dava sürecini yürütecektir.

 

Boşanma Davasında Avukatların Rolü – Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Boşanma davalarında da benzer durum olacağı söylense de henüz böyle bir sistem getirilmemiştir. Davacı da olsa davalı da boşanma davası sorumluluk gerekir. Boşanma dava dilekçesinin kanuna uygun olması gerektirdiği durumlara göre hazırlanması, delillerin sunulması ve tanık dinletmede tanığın bulunacağı beyanlarda dikkat edilecek hususlar, duruşmalarda bulunma, hüküm aşaması, hükme itiraz, akabinde vekalet ücreti ve tazminat ödenmesi gibi detaylı bilgi gerektiren ve bütün bunlar bir vekille yürütmeden gereğinin yerine getirilmesi zor bulunmaktadır.

Önemli bir durum da dava takip edilmediği vakit, mahkemece düşme kararı verilmektedir. Dolayısıyla duruşmalara katılma sorumluluğu bulunmaktadır. Duruşma günü davacı, duruşmaya katılmadığı vakit hüküm verecektir. Davacı, vekille dosyayı yürütüyorsa duruşmaya katılımı vekil davacı yerine katılabilecektir. Özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağından katılım önemlidir. Duruşmaya asil yerine avukatı katılır ise yargılama son bulmayacaktır.

Dilekçelerde bulunulan beyanlarda yazılmaması gereken hususları eşin yazması halinde tehlikeli bir durum teşkil edebilmektedir. Taraflardan biri hukuki hata yapması halinde kararın aleyhine verilmesi mümkündür. Bu husus mühimdir, bu nedenden ötürü dava açmadan önce evlilik bitirmede emin olan taraf bir vekille görüşmelidir. Avukat ile dava yürütmeye karar veren, avukatı adına genel vekaletname değil boşanma vekaletnamesi çıkarttırmalıdır. Boşanma hukuku bilen temsilci, kanunla belirtilen boşanma sebepleri olarak hangi sebebe dahil olduğuna karar vererek boşanma davası açacaktır. Davaya daha sağlam bir süreç sağlayan ve hizmet yapan vekil, gerekli tüm faaliyetleri yapacaktır.

KAYSERİ ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI CEYHUN ÖCAL, Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanacak çiftlerin de vekillik hizmetinden yararlanması gerekmektedir. İlk tür olan anlaşmalı boşanma, diğer ikinci tür olan çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürmekte olup tek celse sürmektedir. Bu süreç hızlı ve kolay gibi görünse de bu noktada belli prosedürler bulunmaktadır ve masrafları çekişmeliye göre daha azdır. Öncelikle anlaşmalı boşanma için çiftlerin hukuken olup olmadığına bakılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma isteyen çiftlerin hazırlayıp imzalayacağı protokol de mühim olup ileride hak kaybına uğranmaması adına boşanma hukukunda uzman bir vekilden yardım alınmalıdır. Böylelikle protokolde bulunması gereken madde veya özel durum varsa (tazminat gibi) boşanma hukukuna göre evlilik avukatı aracılığıyla yazılır, boşanmanın tüm sonuçları detaylı olarak protokole dökülür. Hazırlanan protokolün imzalanması ile anlaşmalı boşanma açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma açılması sonrası aile mahkemesinde duruşma gününün öne aldırılması da yapılacaktır.

Duruşma günü alınması sonrası tarafların hazır olması, birlikte duruşmaya girilmesi akabinde hakim, protokol uyarınca boşanmasına karar verecektir, akabinde boşanma ile işlemler bitmemiş olacaktır. Gerekçeli kararının mahkeme aracılığıyla yazılmasının takibi yapılacak ve bu kesinleşme prosedürleri ile ilgilenilecektir. Bütün bu işlemler, vekil hizmeti aracılığı ile daha hızlı bir şekilde yapılarak daha kısa sürede sonuçlanması sağlanacaktır. Bu konuda en verimli sonuç alabilmek ve kısa sürede sona erdirebilmek adına vekilce yürütülmelidir.

Boşanmanın Mali Sonuçları

TMK, taraflara, mal rejimini aralarında yapacakları bir sözleşmeyle belirleme hakkı tanımaktadır. Bu bakımda, yasada düzenlenen hükümlerle bağlı kalınmak koşuluyla eşler belirledikleri mal rejimine tabi olabilir veya değiştirebilirler. Taraflar aralarında mal rejimi ile ilgili herhangi bir sözleşme düzenlememişlerse bu durumda yasaca kabul edilen rejim yani edinilmiş mallara katılma rejimi söz konusu olacaktır.

Boşanmayla birlikte bireylere yüklenen birtakım mali sonuçlar vardır. Söz konusu mali sonuçlar üç başlık altında incelenir. Bu başlıklar:

 • Nafaka
 • Maddi ve Manevi Tazminatlar
 • Mal Rejimi Tasfiyesi

Nafaka

 • Yoksulluk Nafakası

Taraflardan, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eş, kusuru karşı taraftan daha ağır olmaması kaydıyla hayatını idame ettirmesi için gereken mali desteği karşı taraftan süresi olarak talep edebilir. Nafaka ödemekle yükümlü kişinin kusursuz olması hali, nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir hal değildir.

 • İştirak Nafakası

Boşanan eşlerin çocuklarına karşı sorumluluğu devam eder. Çocukların bakımı ve eğitimi için yapılacak harcamalara her iki tarafında katılması gerekir. Velayet hakkının kendisine bırakılmadığı eşin, çocuğa dair giderlere mali gücü oranında katılması mecburidir.

Tazminat

Boşanma nedeniyle mevcut yahut gelecekteki menfaati zarar gören ve karşı taraftan daha az kusurlu olan eş, kusurlu eşten maddi tazminat talep edebilir. Boşanmaya neden olan haller sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan eş, kusuru olan eşten manevi tazminat talep edebilir.

Mal Rejimi Tasfiyesi

Mal rejimi, taraflardan birinin yaşamını yitirmesi ya da boşanma nedeniyle sonlanır. TMK üzere kabul edilen mal rejimine göre her iki tarafın da sahip olduğu mallar ikiye ayrılır. Bunlar; edinilmiş mallar ve kişisel mallar olarak adlandırılır. Edinilmiş mallar, her iki tarafın, evlilik birliği süresince edindiği mal varlıklarıdır. Edinilmiş mallar genel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

 • Kişinin çalışmasına karşılık sahip olduğu edinimler,
 • Kişinin, sosyal güvenlik yahut sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının ya da personele yardım maksadıyla kurulan sandık ve sairlerinin gerçekleştirdiği ödemeler,
 • Kişinin çalışma gücündeki kaybı sebebiyle ödenen tazminatlar,
 • Kişiye ait kişisel mallardan edinilen gelirler,

Edinilmiş malları olarak kabul edilebilen değerlerdir.

 • Kişisel mallar ise:
 • Taraflardan birinin sadece kişisel kullanımına yarayan eşyalar,
 • Mal rejiminin başlangıcı esnasında taraflardan birine ait olan ya da bir tarafın sonradan miras ile veya herhangi bir biçimde karşılıksız kazanmayla edindiği mal varlığı değerleri,
 • Kişiye ait manevi tazminat alacakları,

Kişisel mallar olarak kabul edilen mallardır.

 • Boşanmanın mali sonuçlarında herhangi bir hak kaybına uğramamak ve mevcut veya gelecekteki menfaatlerden mahrum kalmamak adına emsal davalarla tecrübesini artırmış uzman bir Kayseri Boşanma Avukatı ile iletişim sağlamak ve hukuki danışmanlık almak kişinin lehine olacaktır.

Boşanma Davası Ne kadar Sürer?

Boşanma davaları, eşlerin birbirileriyle mutabık kalıp kalmamalarına göre anlaşmalı ve çekişmeli olarak görülür. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre oldukça kısa sürmekte olup bir ila üç ay arasında neticelenir. Çekişmeli boşanma davasıysa birçok parametreye bağlı olarak farklı sürelerde neticelenir. Boşanma davlarında süreye etki eden en önemli hususlardan birisi de boşanma avukatıdır. Kayseri boşanma avukatlığı noktasında hukuki danışmanlık sağlayan Avukat Ceyhun Öcal, eşlere, gerekli hukuki ve usuli esasları ifade etmekte ve yasal hakların korunarak davanın kısa zamanda neticelenmesi için oldukça titiz biçimde hizmet sunmaktadır.

Boşanma Davası Açan Eşin Hakları Nelerdir?

Boşanma davası aşan eşin hakları, boşanma sonrası birçok farklı alanı kapsamaktadır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 1. Nafaka hakkı: Boşanma davası aşan eşlerden biri, diğerine nafaka ödeme yükümlülüğü taşıyabilir. Bu nafaka, eşlerin ekonomik durumlarına, boşanma sebebine ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

 2. Mal paylaşımı hakkı: Evlilik boyunca edinilen mal varlığı, boşanma davası aşan eşler arasında paylaşılmalıdır. Bu paylaşım, evlilik süresince kazanılan malların yanı sıra borçları da kapsar.

 3. Velayet hakkı: Boşanma sonucunda çocuklar varsa, velayet hakkı da tartışılmaktadır. Eşler, çocukların velayetinin kimde olacağı konusunda anlaşamazlarsa, mahkeme karar verecektir.

 4. Boşanma sonrası maddi durum: Boşanma sonrasında eşlerin maddi durumları değişebilir. Örneğin, bir eşin maddi durumu bozulursa, diğer eş ona maddi destek sağlamakla yükümlü olabilir.

 5. Boşanma sonrası sosyal haklar: Boşanma sonrasında eşler, sosyal haklar açısından da değişikliklerle karşılaşabilirler. Örneğin, bir eşin sağlık sigortası primleri artabilir veya bir eşin emeklilik hakları değişebilir.

Bu haklar, boşanma davası sonucunda eşler arasında anlaşmazlık olması durumunda mahkeme tarafından belirlenecektir.

Boşanma Davalarında Görevli Mahkeme

Boşanma davalarında görevli mahkeme, Türk Medeni Kanunu’na göre Aile Mahkemesi’dir. Aile Mahkemesi, aile hukukuna ilişkin davaları görme yetkisine sahip olan özel bir mahkemedir.

Boşanma davası açmak için, evliliğin kurulduğu yerdeki Aile Mahkemesi’ne başvurulması gerekir. Eğer taraflar farklı yerlerde ikamet ediyorlarsa, bu durumda Aile Mahkemeleri arasında yetki çekişmesi yaşanabilir.

Yetki çekişmesi durumunda, tarafların ikametgahı, son bir yıl içinde en çok zaman geçirilen yer ve işyeri gibi faktörler dikkate alınarak hangi Aile Mahkemesi’nin görevli olduğuna karar verilir.

Boşanma davası açılmadan önce, evliliğin tescili için nikah işlemleri yapıldıysa, nikahın kıyıldığı yerin Nüfus Müdürlüğü’ne başvurulması da gerekebilir. Nüfus Müdürlüğü, evliliğin tescil işlemlerini gerçekleştirerek, Aile Mahkemesi’ne başvuru için gerekli belgeleri düzenler.

Boşanma Davası Masrafları

 

Boşanma davası açmak için ödenmesi gereken masraflar, davanın niteliğine, süresine, avukat tutup tutmama gibi faktörlere göre değişebilir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 1. Mahkeme harçları: Boşanma davası açmak için ödenmesi gereken ilk masraf mahkeme harçlarıdır. Harçlar, davaya konu olan talep ve değere göre belirlenir.

 2. Avukat ücretleri: Boşanma davası açmak için avukat tutmak zorunlu olmasa da, birçok kişi avukat tutmayı tercih etmektedir. Avukat ücretleri de davaya konu olan talep ve değere göre farklılık göstermektedir.

 3. Bilirkişi ücretleri: Boşanma davasında bazı durumlarda, bir bilirkişi raporu hazırlanması gerekebilir. Bu durumda, bilirkişinin ücreti de dava masrafları arasında yer alır.

 4. İcra harçları: Boşanma davası sonucunda verilecek kararın icra edilmesi durumunda, icra harçları da ödenmek durumunda kalınabilir.

 5. Diğer masraflar: Boşanma davası sürecinde, mahkemece belirlenecek duruşma gününe gitmek için yapılacak yol masrafları, mahkemeye sunulacak belgelerin çoğaltılması için ödenecek fotokopi ücretleri gibi diğer masraflar da olabilir.

Boşanma davası masrafları, davaya konu olan talep ve değerler göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Davanın sonucunda, mahkeme tarafından hangi tarafın masrafları karşılayacağına ilişkin de bir karar verilebilir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Zina: Eşlerden birinin zina yapması, diğer eşin boşanma davası açabilmesi için geçerli bir sebep olarak kabul edilir.

 2. Kötü muamele: Eşlerden biri, diğerine karşı kötü muamelede bulunuyorsa, bu durum da boşanma sebebi olarak kabul edilir.

 3. Kötü alışkanlıklar: Eşlerden biri, alkol veya uyuşturucu kullanımı gibi kötü alışkanlıklara sahipse, diğer eş boşanma davası açabilir.

 4. Terk: Eşlerden biri, diğerini terk ederse, terk edilen eş bu durumu boşanma sebebi olarak kullanabilir.

 5. Zihinsel hastalık: Eşlerden biri, zihinsel bir hastalığa sahipse ve bu hastalık nedeniyle evliliği sürdürmek mümkün değilse, diğer eş boşanma davası açabilir.

 6. Sürekli anlaşmazlık: Eşlerin arasında sürekli anlaşmazlık yaşanması ve bu anlaşmazlıkların evliliğin devamını engellemesi, boşanma sebebi olarak kabul edilir.

 
 
 
 
 

Boşanma Avukatı Kayseri’de Hangi Davalara Bakmaktadır?

Özellikle ilk olarak Aile Hukuku’na, Türk Medeni Kanunu’na, Türk Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na, Tazminat Hukuku, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna, boşanma hukukuna hakim olmalıdır. Eşlerde ceza hukukuna konu olacak davalar da meydana gelebilmektedir. Bunun yanı sıra gayrimenkul veya kira sözleşmesi konusunda da yetkin olmalıdır. Evlilik birliğinin sarsılması ile yaşanılan konut özelinde kira sözleşmesinde sorunlar çıkabilmektedir.

Boşanmak isteyen eş, kira sözleşmesini diğer eşten ayrı olarak feshedebilmektedir. Aile konutuna ait kira sözleşmesinde aile konutunun diğer eşin rızası olmadan feshinin mümkün olup olmadığı kanunda belirtilmiştir. Neticede vekilin kira sözleşmesi dahilinde hukuki bilgilerde hakim olması şart olup kira sözleşmesinin feshi halinde aile konutunun akibetinin ne olacağı ve kira sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konularında bilgi sahibi olmalıdır. Müvekkil adaylarını bazı avukatlar, uzmanlık alanı farklı olup hukuki bilgisi yoksa başka bir avukata yönlendirme yapmak durumunda kalabilir.

Boşanma, velayet, nafaka gibi hususlarda eşin neleri talep edilebileceği, nelerin edilemeyeceği, ne gibi hakkı olduğunu bilmeden dava açmak zaman kaybı ve hukuki kayıplara yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra şiddet gören kadın ve erkek adına tedbir kararı aldırtabilmek, bunun yanı sıra eşin kişisel eşyaları iadesi gibi ayrıntılı olarak tedbirlerin nasıl alınabileceği bilinmelidir. Aile konutunu terk eden eşin eve ait eşyanın talep edip edemeyeceği, eşya iadesi ve kiraya ilişkin konularda yasal işlemlerin yürütülmesi mühim bir konudur.

Ayrıca 6284 Sayılı Kanun ile şiddet tehlikesi ile karşı karşıya olan kişi lehine koruma talebinde bulunulacaktır. Aleyhine tedbir kararı alan kişi karara aykırı davrandığı vakit ceza alacaktır. Kimlerin nafaka hakkı olduğu, kimlerin olmadığı, tazminat takibi, duruşmada talep edilebilecekler, mahkemeye sunulacak dilekçelerin nasıl olabileceği, bütün yargılamadaki usuller belirtilmiştir. Eşlerin evlilik içerisinde çıkan sorunları ceza hukukuna bağlı olabilmektedir. Eşin evlilik içerisinde birbirini yaralaması, hakaret ya da tehdite uğraması gibi ceza gerektiren durumlar meydana gelebilmektedir. Aile hukuku, ceza hukuku, kira ve miras hukukunda vekilin tecrübeli olması gerekir.

Eşlerin anlaşamadığı bir konu da miras hukukudur. Boşanma hukukunda eşlerin miras hakkı olup olmadığı, boşanma kararı verilmesi sonrası, eşin miras hakkı olup olmadığı, ailede kimlerin miras hakkı olduğu bilinmelidir. Vekilin boşanma ve miras hukukunda bilgili olması; miras hukuku ile bağlı olarak vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi hazırlanması, miras paylaşması detaylı olarak düzenlenebilmektedir. Miras hukuku konusu sorunları çözüme kavuşturulmaktadır. Ayrıca boşanma hukuku yanı sıra tazminat ile nafakaya ilişkin bir icra takibi başlatılabilmektedir.

Boşanmaya bağlı olarak verilen tazminat kararı verilebilir ve tazminat ödemeye yükümlü olan kişi tazminat ödemesini gerçekleştirmeyebilir. Ödeme gerçekleşmeyince tazminata ilişkin icra takibi başlatılacaktır. Aynı zamanda nafakada konusunda da geçerlidir, nafaka ödemesi gerçekleştirmeyen kişi aleyhine icra başlatılabilecektir. Görüldüğü üzere yalnızca aile hukuku değil, ceza davalarına bakmak için ceza hukuku, ortak konutun kira sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle kira sözleşmelerine ilişkin bilgide ve miras hukuku konusunda da vekil tecrübe ve bilgiler ışığında davayı yürütecektir. Yalnızca aile hukukunun bilinmesi dosya sürecinde yeterli olmadığı hukukçularca kabul edilmektedir.

 • Anlaşmalı Boşanma
 • Çekişmeli Boşanma
 • Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma)
 • Terke Dayalı Boşanma
 • Zina
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Akıl Hastalığı
 • Fiili Ayrılık
 • Nafaka İndirilmesi
 • Nafaka Arttırılması
 • Nafaka Kaldırılması
 • Maddi ve Manevi Tazminat (TMK 174.maddesi)
 • Velayetin Değiştirilmesi
 • Velayet Talebi
 • Velayet Kaldırılması
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi
 • Mal Paylaşımı
 • Mal Ayrılığı
 • Evliliğin İptali
 • İddet (Bekleme) Süresi ve Kaldırılması
 • Davalarına bakabilmektedir.

Kayseri’de Boşanma Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her evlilik birbirinden nasıl farklıysa her boşanma dosyası da bir değildir. Bu nedenle vekil tayin ederken boşanma hukukunda uzmanlaşmış, aile hukukuna hakim tercih edilmelidir. Özellikle boşanma isteyen nelere dikkate etmeli, dilekçesinde değineceği hususlar, iddiaların dayandırılacağı deliller ve bu dayandıramayacağı konuları bir vekil tayin ederek hazırlamalıdır. Avukat tutmayarak yanlış bir adım atılması boşanma davasında doğacak hak kayıplarda telafisi olmayan hatalar yapılabilir.

Her zaman ilgilenecek, dosyaya gelen müzekkere ve cevaplarla ilgili belgelerin gelip gelmediğini takip edecek, duruşmalarda bulunacak, bu aşamada yeni durum veya olaylar adına nasıl bir hukuki yola başvurulacağı yönünde işlemler yapılmaktadır. Boşanma cevap dilekçesi veya cevaba cevap dilekçesi süreçlerinde, dilekçede nafaka talebinde bulunma ve tazminat miktarı belirleme, ara karar gereği beyan, delil ve tanık bildiriminde mahkemeler belli süreler vermektedir.

Boşanma davasını takip eden kişinin süre kaybederek mahkemeye ifadede bulunmaması, delil sunmaması veya duruşmayı kaçırması halinde hukuki hak veya süre kaybı bulunacaktır. Görüldüğü üzere bir dilekçe ile boşanma davası açmak veya açılan boşanma davasına cevap sunulması hukuki süreçte olması gereken durumlar için yeterli değildir, bütün bu aşamada birçok işlemler gelmektedir. Bu nedenle bütün bu aşamalarla ve dosya ile yakından ilgilenecek ve sorumluluğunu üstlenecek bir vekil aracılığıyla boşanma dosyanızı takip edebilirsiniz

Boşanma Davasında Tazminat Dayanakları

Kanunen tazminat miktarının uygun bir düzeyde olması ön görülmüştür. Ancak bu “uygunluk” konusunda içeriğinin nasıl olacağı konusunda belirli tartışmalar mevcuttur. Kayseri boşanma avukatı müracaatlarında bu tazminatların ne düzeyde olacağına dair bir takım bilgiler verilmektedir. Ayrıca teoride de uygun miktarda olan tazminat dayanakları aşağıdaki gibidir;

 • Tarafların ekonomik durumları ve sosyal durumlarının göz önünde bulundurulması
 • Boşanma davasına sebep olan kusurun ne derecede olduğu
 • Paranın satın alma gücüne dair belirli durumlar
 • İhlal edilen mevcut kişilik haklarına yapılan saldırılar
 • Beklenen menfaat doğrultusunda kişilik haklarına yapılan saldırı dengesi gibi durumlardır.

Bu yüzden eşlerin maddi koşulları, verilecek olan tazminatın temellerini oluşturur. Dolayısıyla boşanma davası açan tarafa aynı şekilde maddi veya manevi tazminatın verilmeyeceği konusunda bir belirtidir. Bunun yanı sıra yine herkesin yaşam koşulları ve gelirine binaen davada tazminat miktarı belirlenir.

Boşanma Davası Türleri

Boşanma davası, evlilik birliğinin sona ermesi durumunda açılan bir dava türüdür. Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma davası türleri, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası,Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma gibi türleri bulunmaktadır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanma konusunda anlaşmaları durumunda açılan bir dava türüdür. Tarafların, boşanma koşulları konusunda anlaşması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında, mahkeme karar verme yetkisi olmadığından, tarafların anlaştığı şekilde boşanma kararı verilir.

Anlaşmalı boşanma davası, diğer boşanma davası türlerine göre daha hızlı ve masrafsızdır. Tarafların, boşanma koşulları konusunda anlaşmaları durumunda, davaları kısa sürede sonuçlanabilir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma davası, eşler arasındaki ilişkiyi daha az zarar vererek sonlandırmak için tercih edilebilir.

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların anlaşması gereken konular arasında nafaka, mal paylaşımı, velayet ve maddi destek gibi konular yer almaktadır. Bu konuların her biri, tarafların anlaşması durumunda, mahkeme karar verme yetkisi olmaksızın belirlenir.

Tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için, evliliklerinin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Ayrıca, çocuklar varsa, velayet konusu da tarafların anlaşması doğrultusunda belirlenir.

Çekişmeli Boşanma Davası

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

 

 Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma, eşlerin birbirlerinden ayrı yaşadıkları durumda ortaya çıkar. Bu durumda, eşlerin ayrı evlerde yaşamaları yeterli değildir. Ayrıca, birbirlerine yönelik olarak ciddi bir sevgi ve sadakat bağı olmaması, ortak hayatın sürdürülememesi de bu sebep doğrultusunda boşanma talebinin kabul edilmesi için yeterli nedenler arasında sayılabilir.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açabilmek için, eşlerin en az bir yıl ayrı yaşamaları gerekmektedir. Bu durum, ayrılığın bir çözüm olarak düşünüldüğü ve barışma ihtimalinin artık olmadığı anlamına gelir.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açan taraf, mahkemeye, eşlerin ayrılığına ilişkin deliller sunar ve bu durumun evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğunu ispatlamaya çalışır. Mahkeme, tarafların iddialarını ve delillerini değerlendirerek, evlilik birliğinin fiili ayrılık nedeniyle temelden sarsıldığının varlığına karar verir. Bu durumda, mahkeme, boşanma kararı verebilir ve aynı zamanda mal paylaşımı, nafaka, velayet ve maddi destek gibi konuları da karara bağlayabilir.

 
 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Aile mahkemeleri boşanma davası, babalık davası, evlat edinme, çocuğun ve kadının şiddete karşı korunmasını sağlamak gibi aile içi olayları için kurulan özel mahkemedir. Aile mahkemesi dilekçeleri bu mahkemeye başvurmak için yazılan dilekçelerdir. Bu dilekçelerin yazım aşaması ve davanın devamında herhangi bir mağduriyet yaşamamak için avukat aracılığıyla takip edilmelidir. Aile mahkemesine verilecek olan dilekçe deliller ile birlikte hazırlanmalıdır.

Doldurulan boşanma dilekçesi Aile Mahkemesi Kalemine geldiği zaman resmi olarak boşanma davası dilekçesi olur. Dava başlamadan önce mahkeme tarafları çağırarak sulha teşvik eder.  Taraflarda buna rağmen sulh sağlanmazsa dava başlatılır. Eğer boşanma davası çekişmeli bir şekilde geçecekse aile mahkemesine çekişmeli boşanma davası dilekçesi verilmelidir. Bunun için Kayseri anlaşmalı boşanma avukatı gereken desteği vermektedir. Profesyonel bir yol izlemek için mutlaka bir avukata başvurmanız gerekir.

anlasmali-bosanma-dilekce-ornegi

 

Zina MK m.161, Haysiyetsiz Hayat Sürme ve Suç İşleme MK m.163

Boşanmanın özel sebeplerinde olan olan zina , haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme sebepleri kanunda belirtilen tanımları ve kelime anlamlarından da anlaşılacağı üzere; taraflardan birinin zina etmesi (başkasıyla cinsel münasebet), haysiyetsiz hayat sürmesi (toplumdaki karşılığı ile sürekli olarak haysiyet, namus, şeref gibi kavramlardan uzak bir hayat yaşaması, eşlerden birinin yüz kızartıcı bir suç işlemesi (hırsızlık, gasp vb) durumlarında onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman bu sebeplere dayanarak boşanma davası açabilir. Bu sebeplere dayalı açılan boşanma davalarının belli geçerlilik, şekil şartları mevcuttur. Bu hususlarda bir avukattan her olayın kendine özgü durumlarına göre hukuki destek almak yerinde olacaktır.

Ayrıca Bakınız : MK m.161

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış MK m. 162

Boşanmanın diğer özel sebeplerinden olan Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; adından da anlaşılacağı üzere ”Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması…” durumunda  diğer eş boşanma davası açabilir. Bu durumlara örnek olarak; kocası tarafından sürekli olarak darp edilen, fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan, dahada öteye giderek hayatına kast edilen eş  bu sebeplere dayanarak açacağı boşanma davasında; davanın ispatı ve lehine boşanmaya yönelik karar verilebilmesi adına ilgili yer savcılık makamına suç duyurusunda bulunarak uğradığı pek kötü muameleyi ceza mahkemelerinde takip etmesi de gerekir.

Terk ve Akıl Sağlığı  MK m. 165-165

Boşanmanın başkaca özel sebeplerinde olan eşlerden birinin diğerinin terk etmesi ve eşlerden birinin akıl sağlığını kaybetmesi durumlarında kanun koyucu tarafından diğer eşe boşanma talep etme hakkı tanınmıştır.

Terk durumunun yine geçerlilik şartları bulunmaktadır. Bu şartlardan bazıları; terkin evlilik birliği içindeki yükümlülükleri yerine getirmemek adına haklı bir sebebe dayalı olmaması gerekmektedir. Terkin üzerinden en az 6 (altı) aylık bir süre geçmiş ve yetkili makamlarca ihtar edilmiş olmasına rağmen terk eden dönmemiş ve dönmeyecek olması gerekmektedir.

Medeni Kanunun 165. maddesinde düzenlenen eşlerden birisinin akıl hastası olması durumunda ve bu yüzden diğer eşten ortam yaşam  sürdürülemez olması şartıyla diğer eş boşanma davası açabilir. Yine akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için akıl hastalığının geçmesine imkan bulunmaması resmi sağlık kurulu raporuyla ispatlanması gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak Yargıtay Kararlarına sayfanın Blog bölümünden ulaşabilirsiniz.

 BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI (MAL REJİMLERİ) MK m.202-281

Boşanmada mal paylaşımı,evliliğin son bulması akabinde; evlilik birliği içerinde edinilmiş olan malların kanunda belirtilen şartlar ve usuller dahilinde belirli oranlarda paylaşılmasına yöneliktir. Örneğin eşlerden birinin evlenmeden önce edindiği veyahut miras yoluyla kendisine intikal eden mallar mal rejiminin tasfiyesine konu edilemez. Bu mallar eşlerin şahsi malları sayılır. Evlilik içerisinde eşlerden birinin sahip olduğu malların paylaşımında genel kural malların eşit oranda (yarı yarıya) paylaşımı olsa da; bu şartın paylaşım oranlarında farklılık gösteren bazı uygulama esasları mevcuttur.  Bu gibi hususlarda bir avukattan hukuki yardım alınması hak kayıplarını önlemek adına elzemdir.

Mal paylaşımına konu edilebilen ”edinilmiş mallar” Medeni Kanunun 219. maddesinde sayılmıştır. Bunlar;

 1. Çalışmasının karşılığı olan edimler (maaş, ücret gibi)
 2. Tarafların kişisel malların gelirleri (evlenmeden önce alınan evin kira geliri gibi),
 3. SGK veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, (destek tazminatları gibi)
 4. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen maddi tazminatlar (eşin iş kazası nedeniyle hak kazandığı maddi tazminat gibi),
 5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler (evlilik birliği içinde alınan malın satışından alınan para gibi).

Kayserinin En Başarılı Boşanma Avukatı Ceyhun Önal Hukuk Ofisi

Kayseri’de boşanma davalarıyla ilgili en başarılı avukatlardan biri olarak kabul edilen Ceyhun Önal Hukuk Ofisi, müvekkillerine uzman bir hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Boşanma sürecinde, müşterilerine duygusal ve hukuki destek sağlarlar ve müvekkillerinin haklarını savunmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Ceyhun Önal Hukuk Ofisi’nin müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı, onların Kayseri’deki en iyi boşanma avukatlarından biri olarak kabul edilmelerini sağlamıştır.

Ceyhun Önal Hukuk Ofisi, boşanma sürecinde müşterilerine uzmanlıkla yardımcı olurken, aynı zamanda diğer aile hukuku konularında da hizmet vermektedir. Örneğin, velayet, nafaka, mal paylaşımı ve evlat edinme gibi konularda da müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadırlar.

Ceyhun Önal ve ekibi, müşterilerinin haklarını korumak için her zaman mücadele ederken, aynı zamanda mümkün olan en kısa sürede ve en az stresli bir şekilde boşanma sürecinin sonlanmasını sağlamayı hedeflerler. Bu sayede, müvekkillerinin hayatlarının devam edebilmesi için gerekli adımların atılmasına yardımcı olurlar.

Sonuç olarak, Kayseri’de boşanma davalarıyla ilgili en iyi avukatlardan biri olan Ceyhun Önal Hukuk Ofisi, müşteri memnuniyetine ve hukuki uzmanlığa büyük önem verir. Boşanma sürecinde müşterilerine duyarlılıkla yaklaşırlar ve müvekkillerinin haklarını savunmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar.

Kayseri Boşanma Avukatı Ücretleri 2023

Her yıl baronun belirlediği bir tarife vardır ve bu tarifeden düşük bir miktar belirlenemez. Fakat üstünde bir değerde anlaşma yapılabilir. Boşanma davası fiyatları özelinde, baroların her yıl belirlediği asgari ücretinden alt bir değer belirlenemez. Yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer, koşulları farklılık göstereceği için sabit bir rakam söylenemez. *2023 yılında yayınlanan tarifeye göre asgari bu dava için 9.200 TL’dir.

Ancak çekişmeli boşanma fiyatları, anlaşmalıya göre biraz yüksek olabilir. Eşler değer üzerinden detaylı konuşarak anlaşma imzalanmalıdır. Boşanma davası açacak veya hakkında boşanma davası açılan kişi boşanma davası için vekil tayin etmek istiyorsa, boşanma davası öncesinde davanın ne kadar süreceği ve masrafları da değerlendirilmelidir. Davanın zorluk derecesi ve değerlendirmeler ele alınarak müvekkile boşanma davası maliyeti yöneltilecektir.

Taraflarda gerçekleşen ücret anlaşması akabinde müvekkil vekaletname çıkartmalıdır. Bunun yanı sıra ödemelerin ne zaman ve nasıl ödeneceği de yine tarafların anlaşacağı bir husustur. Ödenecek olan değer, davanın öncesinde ödenebileceği gibi davanın devamında ve davanın sona ermesinden sonra da ödenebileceğinden taraflar ona göre bir anlaşma yapabilecektir.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

Sıkça Sorulan Sorular

Kayseri boşanma avukatı nasıl seçilir?

Kayseri boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç faktör vardır. İlk olarak, avukatın boşanma davalarında deneyimli olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca, avukatın iletişim becerileri ve müvekkil ile iyi ilişkiler kurma kabiliyeti de önemlidir. Bunun yanı sıra, avukatın ücretlendirme politikası ve müvekkil ile olan iletişimi de dikkate alınmalıdır.
En önemli bilgiler:
Kayseri boşanma avukatı seçerken, avukatın deneyimli olup olmadığına bakılmalıdır.
İletişim becerileri ve müvekkil ile iyi ilişkiler kurma kabiliyeti de önemlidir.
Avukatın ücretlendirme politikası ve müvekkil ile olan iletişimi de dikkate alınmalıdır.

Kayseri Boşanma Avukatlığı Fiyatları Ne Kadardır ?

Boşanma avukatlığı fiyatlarını whatsapp butonunu tıklayarak avukatımızdan öğrenebilirsiniz.

Kayseri’de boşanma süreci ne kadar sürer?

Kayseri’de boşanma süreci, davanın niteliğine ve tarafların anlaşmalarına bağlı olarak değişebilir. Eğer taraflar anlaşarak boşanmak istiyorlarsa, süreç daha hızlı olabilir. Ancak, taraflar arasında anlaşmazlık varsa ve dava mahkemeye taşınmışsa, süreç daha uzun sürebilir.

 
Paylaş
 

Avukat Ceyhun Öcal - Kayseri Avukat

Avukat Ceyhun Öcal
Mevlana Mah. Barış Manço. Cad. Özbaş Apt. No.19/7 (Kat.3 Adliye Yanı) Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0 530 162 10 97

Mail: ceyhun602@gmail.com

 

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi – Cuma : 08:00 – 18:00
Cumaretesi: 09:00 – 16:00
Pazar: Kapalı

 
 
 
0530 162 10 97