Ana Sayfa / Boşanma Hukuku / Kayseri Süresiz Nafaka Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Süresiz nafaka, boşanma davası sonucunda verilen bir kararla, boşanma sonrası bakım ihtiyacı olan tarafın diğer tarafa belli bir süre boyunca düzenli ödemeler yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Ancak, bu ödemelerin süresi belirli olmayıp, verilen kararın gerektirdiği koşullar devam ettiği sürece ödemeler devam eder.Genellikle uzun süreli evliliklerde ve gelir farklılıkları olan çiftler arasında uygulanır.

Süresiz Nafaka Hükümleri Nelerdir?

Nafaka hükümleri, kanun tarafından belirlenmiştir ve mahkemeler tarafından verilen kararlarda uygulanır. Bu hükümler şunlardır:

 1. Nafaka miktarı: Süresiz nafaka miktarı, boşanma sonucunda ekonomik açıdan zayıf olan tarafın ihtiyaçlarına ve diğer tarafa olan katkısına göre belirlenir. Mahkeme, tarafların gelir ve giderlerini inceleyerek adil bir karar verir.
 2. Nafaka süresi: Süresiz nafaka, belirli bir süre boyunca değil, verilen kararın gerektirdiği koşullar devam ettiği sürece ödenir. Bu koşullar, ekonomik açıdan zayıf olan tarafın ihtiyaçlarının devam ettiği ve diğer tarafa olan katkısının sürdüğü durumlardır.
 3. Nafaka değişikliği: Nafaka miktarı ve süresi, tarafların gelir durumlarında veya diğer koşullarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle mahkeme kararıyla değiştirilebilir.
 4. Nafaka ödeme şekli: Nafaka ödemeleri, belirlenen miktar ve sıklıkta düzenli olarak yapılmalıdır. Ödeme şekli, tarafların anlaşması veya mahkeme kararıyla belirlenir.
 5. Nafaka sona erme koşulları: Ekonomik açıdan zayıf olan tarafın ihtiyaçlarının sona ermesi veya diğer tarafa olan katkısının sona ermesi durumunda sona erer.

Boşanma sonrasında ekonomik açıdan zayıf olan tarafa bir güvence sağlamaktadır. Ancak, bu uygulama bazen tartışmalara ve haksızlıklara neden olabilir. Bu nedenle, nafaka hükümleri, tarafların durumlarına göre adil bir şekilde belirlenmeli ve gerektiği durumlarda değiştirilmelidir.

Süresiz Nafaka Hangi Durumlarda Verilir?

Boşanma sonucunda ekonomik açıdan zayıf olan tarafın, boşanma sonrasında da yeterli bir yaşam standardına sahip olabilmesi için diğer tarafa düzenli ödemeler yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Süresiz nafaka genellikle aşağıdaki durumlarda verilir:

 1. Uzun süreli evliliklerde: Uzun süreli evliliklerde, tarafların birbirlerine olan bağımlılıkları ve ekonomik katkıları artar. Bu nedenle, boşanma sonrasında ekonomik açıdan zayıf olan tarafın yeterli bir yaşam standardına sahip olabilmesi için süresiz nafaka verilmesi daha yaygındır.
 2. Çocukların varlığı durumunda: Çocukların varlığı, boşanma sonrasında ekonomik açıdan zayıf olan tarafın çocukların bakımı ve masrafları için daha fazla maddi desteğe ihtiyaç duymasına neden olabilir. Bu nedenle, süresiz nafaka genellikle çocukların varlığı durumunda verilir.
 3. Gelir farklılıkları: Taraflar arasındaki gelir farkı, boşanma sonrasında ekonomik açıdan zayıf olan tarafın yeterli bir yaşam standardına sahip olabilmesi için süresiz nafakanın verilmesini gerektirebilir.
 4. Sağlık sorunları: Sağlık sorunları nedeniyle ekonomik açıdan zayıf olan tarafın iş gücü kaybı yaşaması durumunda, süresiz nafaka verilmesi gerekebilir.

Nafaka, her boşanma davasında verilen bir karar değildir. Verilen kararlar, tarafların durumlarına ve kanunların belirlediği kriterlere göre değişebilir. Mahkeme, tarafların gelir ve giderlerini inceleyerek adil bir karar verir ve nafaka miktarını ve süresini belirler.

İlginizi Çekebilir : Tedbir Nafakası Nedir? Tedbir Nafaka Avukatı

İlginizi Çekebilir: Kayseri Boşanma Avukatı

Süresiz Nafaka Talebi Nasıl Yapılır?

Talep, ekonomik açıdan zayıf olan tarafın avukatı tarafından veya doğrudan mahkemeye yapılabilir.

Süresiz nafaka talebi için gerekli belgeler şunlardır:

 1. Gelir belgesi: Tarafların gelir durumlarını gösteren belgeler, nafaka miktarının ve süresinin belirlenmesinde önemlidir. Tarafların maaş bordrosu, gelir vergisi beyannameleri ve diğer gelir belgeleri talep esnasında sunulmalıdır.
 2. Gider belgesi: Tarafların aylık giderleri, nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Tarafların faturaları, kira masrafları ve diğer gider belgeleri talep esnasında sunulmalıdır.
 3. Sağlık raporu: Ekonomik açıdan zayıf olan tarafın sağlık sorunları varsa, bu durumun belgelendirilmesi gereklidir. Sağlık raporları ve diğer tıbbi belgeler talep esnasında sunulmalıdır.
 4. Çocukların durumu: Çocukların varlığı durumunda, nafaka talebinde çocukların ihtiyaçları da göz önünde bulundurulur. Çocukların okul masrafları, sağlık masrafları ve diğer ihtiyaçları belirlenerek talep esnasında sunulmalıdır.

Süresiz Nafaka Davası İçin Bir Avukat Tutun?

Süresiz nafaka davası, oldukça hassas bir konu olduğundan, bir avukat tutmak genellikle önerilir. Boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan maddi ve duygusal zorluklar nedeniyle, süresiz nafaka davası açmak için bir avukatın desteği, tarafların haklarının korunmasına yardımcı olabilir.

Süresiz nafaka davası açmadan önce, Öcal Hukuk gibi uzman bir Avukattan destek almak, davayı kazanma şansını artırabilir. Öcal Hukuk, müvekkillerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini anlayarak, en uygun hukuki stratejileri belirler ve müvekkillerine adil bir nafaka miktarı ve süresi sağlamak için mücadele eder.

Öcal Hukuk, müvekkillerine sunduğu hukuki hizmetlerde dürüstlük, adalet, özveri ve güven prensiplerine sadık kalır. Süresiz nafaka davası gibi hassas konularda, müvekkillerinin haklarını korumak ve en iyi sonuçları elde etmek için çalışır.

İlginizi Çekebilir: İştirak Nafakası Nedir? İştirak Nafakası Dava Dilekçesi

İlginizi Çekebilir: Nafaka Davası Nedir? Boşanmada Çocuğa Nafaka Ne Kadar

Süresiz Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Mahkeme, tarafların gelir ve giderlerini inceleyerek adil bir karar verir.

Süresiz nafaka miktarını belirleyen faktörler şunlardır:

 1. Ekonomik durum: Tarafların gelir durumları, süresiz nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Tarafların maaş bordroları, gelir vergisi beyannameleri ve diğer gelir belgeleri incelenerek adil bir karar verilir.
 2. Yaşam standartları: Tarafların boşanma sonrasındaki yaşam standartları, süresiz nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Tarafların aylık giderleri, kira masrafları, faturaları ve diğer gider belgeleri incelenerek adil bir karar verilir.
 3. Çocukların ihtiyaçları: Çocukların varlığı durumunda, çocukların ihtiyaçları da nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Çocukların okul masrafları, sağlık masrafları ve diğer ihtiyaçları göz önünde bulundurularak adil bir karar verilir.
 4. Diğer faktörler: Tarafların diğer gelirleri ve giderleri, yaşları, sağlık durumları ve diğer faktörler süresiz nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilir.

Nafaka Miktarı her davada değişebilir ve tarafların durumlarına göre farklılık gösterebilir

süresiz nafaka nedir

Süresiz Nafaka Davalarında Delil Sunumu Nasıl Yapılır?

Süresiz nafaka davaları oldukça hassas bir konu olduğundan, delil sunumu dikkatli bir şekilde yapılması gereken önemli bir aşamadır. Bu aşamada, tarafların haklarının korunması ve adil bir karar verilmesi için delillerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması önemlidir.

Delil sunumu, genellikle davayı açan tarafın avukatı tarafından yapılır. Ancak taraflar doğrudan da mahkemeye belgeleri sunabilirler. Delil sunumu sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 1. Belgelerin doğruluğu: Sunulan belgelerin doğru ve güncel olması önemlidir. Tarafların gelir ve giderlerini doğru bir şekilde gösteren belgeler sunulmalıdır. Eksik veya yanlış bilgi sunulması, mahkemenin adil bir karar vermesini engelleyebilir.
 2. Belgelerin tamamlığı: Sunulan belgelerin tam olması gereklidir. Örneğin, sadece gelir belgesi sunmak yerine, tüm gelir ve gider belgelerinin sunulması daha etkili olacaktır. Tamamlık, mahkemenin tarafların durumunu daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.
 3. Tanıkların doğruluğu: Eğer tanıklar varsa, mahkeme tarafından dinlenebilirler. Tanıkların söyledikleri doğru ve güvenilir olmalıdır. Tarafların tanık seçimi de önemlidir. Tanıkların, davayı etkileyebilecek kişilerden seçilmesi önerilir.
 4. Delillerin düzenlenmesi: Sunulan belgelerin ve tanıkların düzenli bir şekilde sunulması, mahkemenin daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Belgeler ve tanıklar, konularına göre düzenlenmeli ve sunulmalıdır.
 5. Delil sunumunun zamanı: Delillerin sunulacağı zaman, mahkeme tarafından belirlenir. Ancak tarafların avukatları, delil sunumu için hazırlıklı olmalı ve zamanında sunmaya hazır olmalıdır.

Süresiz Nafaka Davası Sonucunda Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?

Süresiz nafaka davası sonucunda, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda tarafların belirli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler, genellikle ekonomik açıdan zayıf olan tarafa nafaka ödenmesi ve diğer tarafa da belirli bir süre boyunca maddi katkı sağlanması şeklinde oluşur. Tarafların yükümlülükleri şunlardır:

Nafaka ödemesi: Süresiz nafaka davası sonucunda, ekonomik açıdan zayıf olan tarafın ihtiyaçlarının karşılanması için diğer tarafa belirli bir miktar nafaka ödenmesi kararlaştırılabilir. Bu nafaka ödemeleri belirli aralıklarla yapılır ve ödeme miktarı, mahkeme kararına göre belirlenir. Nafaka ödemesi, karar verilen süre boyunca devam eder.

Maddi katkı sağlanması: Süresiz nafaka davası sonucunda, diğer tarafa belirli bir süre boyunca maddi katkı sağlanması da kararlaştırılabilir. Bu karar, ekonomik açıdan zayıf olan tarafın durumuna ve diğer tarafa olan katkısına göre değişebilir. Maddi katkı sağlanması, belirli bir süre boyunca devam eder ve süresi mahkeme kararına göre belirlenir.

Belirli aralıklarla hesap raporu sunulması: Tarafların süresiz nafaka davası sonucunda belirli aralıklarla hesap raporu sunmaları gerekebilir. Bu hesap raporları, nafaka ödemeleri ve diğer maddi katkıların doğru bir şekilde yapıldığını ve mahkeme kararına uygun olduğunu gösterir.

Mahkeme kararına uyma: Süresiz nafaka davası sonucunda verilen mahkeme kararına uymak, tarafların yükümlülüklerinden biridir. Mahkeme kararına uyulmaması, yasal sorunlara neden olabilir ve hatta cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.

Süresiz Nafaka Kararları Nasıl Temyiz Edilir?

Temyiz, verilen kararın bir üst mahkeme tarafından yeniden değerlendirilmesini sağlar. Süresiz nafaka kararları nasıl temyiz edilir, şöyle açıklanabilir:

 1. Temyiz süresi: Süresiz nafaka davası sonucunda verilen kararın temyiz edilmesi için belirli bir süre vardır. Bu süre, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde temyiz başvurusu yapılması gereklidir.
 2. Temyiz dilekçesi hazırlama: Temyiz başvurusu için hazırlanan dilekçe, temyiz edilen kararın neden temyiz edildiğini ve talep edilen sonucu açıklayacak şekilde hazırlanmalıdır. Temyiz dilekçesi, tarafların avukatları tarafından veya doğrudan mahkemeye sunulabilir.
 3. Temyiz süreci: Temyiz başvurusu yapıldıktan sonra, dosya bir üst mahkemeye gönderilir. Bu mahkeme, dosyayı yeniden değerlendirir ve kararı onaylayabilir veya değiştirebilir. Temyiz süreci, kararın yeniden değerlendirilmesi için bir fırsat sunar.
 4. Temyiz sonucu: Temyiz sonucunda, mahkeme kararı onaylanabilir, değiştirilebilir veya bozulabilir. Mahkeme, kararın neden temyiz edildiği ve talep edilen sonuçları dikkate alarak bir karar verir.

Temyiz başvurusu, süresiz nafaka davası sonucunda verilen kararın yeniden değerlendirilmesini sağlar. Temyiz süresi, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içindedir. Temyiz dilekçesi, neden temyiz edildiği ve talep edilen sonucu açıklayacak şekilde hazırlanmalıdır. Temyiz süreci, dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesi ve yeniden değerlendirilmesini içerir. Temyiz sonucunda, karar onaylanabilir, değiştirilebilir veya bozulabilir.

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97