Ana Sayfa / Boşanma Hukuku / Kayseri Ortaklığın Giderilmesi Davası Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Kayseri ortaklığın giderilmesi davası avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Ortaklığın giderilmesi davası hukukumuzda Türk Medeni Kanunu 698. maddesinde düzenlenmiştir.

Kanuna göre;  Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.

Kayseri Ortaklığın Giderilmesi Davası Avukatı
Kayseri Ortaklığın Giderilmesi Davası Avukatı

Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar

Makale İçeriği Neleri İçerir?

  • 1 Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar
  • 2 Ortaklığın Giderilmesi davasında görevli mahkeme
  • 3 Ortaklığın Giderilmesi Davası Yetkili Mahkeme
  • 4 Ortaklığın giderilmesi türleri
  • 5 Ortaklığın giderilmesi davası karar örneği
  • 6 Yargıtay kararları

Ortaklığın giderilmesi davasının tarafları; Paydaşlar ve ortaklar, Ortakların alacaklıları, Hazine, 6183 sayılı Amme Alacakları tahsili kanunu uyarınca taraf olabilecek kamu tüzel kişileri

Ortaklığın Giderilmesi davasında görevli mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli  mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.  Kayseri ilinde açılacak davada görevli mahkeme Kayseri sulh hukuk mahkemesidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Yetkili Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davası taşınmaz mala ilişkin ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Birden fazla taşınmaz var ise taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Ortaklığın giderilmesi türleri

Ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi, ortaklığın satış suretiyle giderilmesi, muhtesatın iadesi davası olup bu konular için bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz. Kayseri miras avukatı Ceyhun Öcal olarak ortaklığın giderilmesi davasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

İzaleyi şuyu davasında kararın çıkmasından sonra karar kesinleşir ve daha sonra dosya satış memurluğuna gönderilir. Satış memurluğu kıymet takdirini yapar ve ilgililere tebliğ eder. Kıymet takdirinin kesinleşmesi üzerine satış memurluğu satış günü verir ve bu karar gazetede ilan edilir.

Yargıtay kararları

Yargıtay 15 HD 15.12.2016 tarih ve 2015/6371 E. 2016/10415 sayılı kararına göre; Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davalarına ilişkin kurulacak hükümde tüm paydaşların hisselerinin pay ve paydasının gösterilmesi, paydaşlara verilen payların toplamı ile paydanın birbirine eşit olması gerekmektedir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2008/10846-2008/13785 sayılı kararında Aynen taksime ilişkin kesinleşmiş ilamlarda zamanaşımı cereyan etmez. Ancak, satış suretiyle paydaşlığın giderilmesine ilişkin ilamlar ayni hak doğurmadığından on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Saygılarımızla
Kayseri Avukat Ceyhun ÖCAL Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

  • Kayseri Ortaklığın Giderilmesi Davası
  • Kayseri  Miras Hukukunda Avukat
  • Kayseri  Ortaklığın giderilmesi davası
  • Kayseri Ortaklığın giderilmesi (İzaley-i Şuyu) davası Avukatı Ceyhun ÖCAL

Ortaklığın Giderilmesi Davaları İle İlgili

Ortaklığın Giderilmesi Davaları için neden Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı gereklidir?

Kayseri Ortaklığın Giderilmesi Davaları davalarına Kayseri Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı mı bakmak zorundadır?

Kayseri Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından Ortaklığın Giderilmesi Davaları için tavsiyeler!KAYSERİ GAYRİMENKUL AVUKATI CEYHUN ÖCAL- KAYSERİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AVUKATI CEYHUN ÖCAL

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97