Ana Sayfa / Makale / Kayseri Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Davaları

 

Kayseri Gayrimenkul Avukatı,  Gayrimenkul Davaları; Eşya Hukuku, Türk Medeni Kanununun 683 vd maddelerinde düzenlemiştir. Bir mal üzerine mülkiyet hakkına sahip olan kimse o eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı istihkak davası açabilir. Mülkiyet, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyet çeklinde olabilir. Bu mülkiyetlere konu taşınır ve taşınmaz mallarda paydaşlar ortaklığın giderilmesini isteyebilirler. Taşınmazlara aile konutu şerhi konulması ortaklığın giderilmesine engel teşkil eder.

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Kayseri Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Davaları

Kayseri Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Davaları

Kural olarak tapulu taşınmazların devri resmi memur önünde ve yazılı şekilde yapılması zorunludur. Ancak miras payının mirasçılar arasında devrine ilişkin sözleşmeler yazılı olmak koşuluyla geçerlidir. “Köy tüzel kişiliği taşınmazın satışına karar vererek taşınmazı ihtiyar heyeti kararı ile kısım kısım açık arttırma ile satmış olup bu satış kararı kaymakam tarafından onaylanıp tapuda herhangi bir işlem yapılmadıysa harici bir satımdan söz edilebilirse de bu satış yasal şekilde yapılmadığından geçersizdir”. Taşınmaz mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmeler resmi şekilde yapılmalıdır. Taşınmaz satış vaadi de aynı şekilde yapılmalıdır.

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması olağan ve olağanüstü zamanaşımı yoluyla olabilir. Olağan zamanaşımı yoluyla kazanım için tapuya yolsuz tescil, zilyetliğin davasız aralıksız malik sıfatıyla iyiniyet ile ve 10 yıl süre sürmesi gerekir.

Olağanüstü zamanaşımında ise tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerindeki zilyetliğin davasız ve aralıksız, malik sıfatı ile iyiniyet aranmaksızın ve 20 yıl süre ile tesis edilmesi gerekir. Ormanlar ve Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Alanında bulunan taşınmazlar olağanüstü kazandırıcı zamanaşımına konu olmazlar.

Gayrimenkul davaları zor, uzun soluklu, maliyetli, yüksek bilgi-tecrübe donanım isteyen davalardır. Bu davalar taraflarca tek başlarına takip edilmemelidir. Mutlaka bir avukatın yardımına ihtiyaç vardır. Bu nedenle gayrimenkul davalarında Kayseri Gayrimenkul Avukatı Ceyhun Öcal, Gayrimenkul davalarında Kayseri İli ve civar illerde müvekkillerine tecrübesi ile yardımcı olmaktadır.

Hangi durumlarda tapu iptal davası açılabilir?

Tapu iptal ve tescil davası en temelde mülkiyet hakkına ilişkin yolsuz bir tescilin varlığı halinde açılan bir dava olsa da; ipotek, önalım, şerh edilmiş kira ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, sükna vb. gibi sınırlı ayni haklara ilişkin yolsuz bir tescilin bulunması halinde de açılabilen bir davadır.

Tapu iptal ve tescil davasını kim açabilir?

Taşınmaz mülkiyetine ilişkin tüm davalar ile tapu iptal ve tescil davasıtapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye karşı açılır. Kayıt malikinin ölü olması halinde ise tapu iptal ve tescil davasının malikin mirasçılarına yöneltilmesi gerekir.

Tapu iptali ve tescil davası nasıl açılır?

Tapu iptal davası, taşınmazın bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Tapu iptal ve tescil davası için dilekçenin eksiksiz ve kusursuz olması şarttır. Gayrimenkulün kayıt bilgileri, olaydaki hukuka aykırı olan tüm durumlar açık bir şekilde belirtilmelidir.

Tapu iptal davası açma süresi ne kadar?

Kadastrodan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları 10 yıl içinde açılmak zorundadır.

Tapu iptal davası masrafları kim öder?

Tapu iptali ve tescil davasının açılması için belirli harç ve avansların denmesi gerekmektedir. Bu harç ve avanslar davanın açılışı esnasında davacı tarafından ödenecektir. Tapu iptali ve tescil davaları genel olarak 10 yıllık zamanaşımı içinde açılmış olmalıdır.

Kayseri Gayrimenkul Avukatı Ceyhun Öcal, Tapu İptal ve Tescil Davalarında, Tapu Davalarında, Gayrimenkul Davalarında müvekkillerine her zaman yardımcı olmaktadır.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

 
Paylaş
 

Avukat Ceyhun Öcal - Kayseri Avukat

Avukat Ceyhun Öcal
Mevlana Mah. Barış Manço. Cad. Özbaş Apt. No.19/7 (Kat.3 Adliye Yanı) Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0 530 162 10 97

Mail: ceyhun602@gmail.com

 

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi – Cuma : 08:00 – 18:00
Cumaretesi: 09:00 – 16:00
Pazar: Kapalı