Ana Sayfa / Makale / Kayseri Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı

 

Kayseri Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı; Hukukun müdafaa makamını teşkil eden avukatlık mesleğinde Türkiye’de uygulanan herhangi bir branşlaşma veya ihtisaslaşma yoktur. Ancak bireyler, hukukun ilgili alt dallarında uzmanlaşmış avukatlar için genellikle bu tarz ifadelerde bulunur. Söz gelimi; Kayseri ceza ve ağır ceza avukatı şeklinde araştırmalar yapan bireyler esasında Ceza Hukukuna hakim başarılı bir avukat ihtiyacı içerisindedir. Güncel mevzuatta, ceza avukatı gibi bir düzenleme veya tanımlama bulunmamaktadır. Fakat, gereksinim duyulan hukuk dalında uzman bir avukat aranırken uygulamada genellikle bu şekilde kullanılır. Kayseri ceza avukatı şeklinde araştırılan avukatlar; Ceza Hukukuna hakim ve bu alanda deneyimlediği emsal davalar ile hukuki müktesebatını artırmış hukukçulardır.

Kayseri Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı

Kayseri Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı

Kayseri ceza avukatı, kişinin hürriyetine ve mağdurun yasal haklarına doğrudan temas etmekte ve toplumun en hassas problemler ile iştigal etmektedir. Doğrusu her avukatın icra ettiği müdafaa görevini ceza avukatı da ifa eder. Ancak, ağır ceza avukatının müdafaa rolü sair avukat branşlarının müdafaa rolünden yer yer farklıdır. Ceza avukatı, direkt olarak bireyin hürriyetini alakadar eden bir alanda müdafaa işlevini ifa eder. Ceza avukatı kayseri şeklinde aratılan ceza avukatının bu müdafaası sebebiyle müdafi olarak tanımlanır. Müdafi, Arapça kökenli bir sözcük olup müdafaa eden manasını taşır.

Kayseri Ceza Avukatı

Suçlara ve bu suçların faillerine ilişkin ceza düzenlemeleri, toplumun asayişini, güvenini ve refahını sağlayan en mühim unsurların başında gelmektedir. Bu itibarla suçlar belirlenmiş ve bu suçların faillerine özgürlüğü kısıtlayıcı ve para cezaları getirilmiştir. Kayseri ceza avukatı, bu bağlamda şüpheli veya sanık için müdafaa makamı olabileceği gibi aynı zamanda mağdur için de katılan sıfatıyla ceza yargılamasında hukuki destek sağlar. Savunma ve hukuki prosedürü icra eden ceza avukatı, yargılama neticesinde kişinin özgürlüğünü kısıtlayıcı ceza i yaptırımların meydana gelebilmesi nedeniyle oldukça kıymetli bir yere sahiptir.

Türk Hukuk Sisteminde suç sayılan hallerden birisinin işlendiğine dair kuşku bulunuyorsa bu durumda kolluk birimler ya da savcılık tarafından soruşturma prosesi başlayacaktır. Olaya ilişkin deliller toplanacak ve vaka için araştırma süreç başlayacaktır. Bu esnada söz konusu suçun faili olduğu düşünülen kişi ya da kişilerin hukuki durumu şüpheli olarak adlandırılacaktır. Kayseri ceza avukatı, tüm bu prosesler devam ederken Sulh Ceza Hakimliğine lazım gelen müracaatları gerçekleştirecek ve şüpheli müdafii sıfatıyla ifade sırasında mevcut bulunacak ve kişinin yasal haklarının işletilmesine vesile olacaktır.

Somut olaya ilişkin kovuşturmanın başlatılması kanaatine varan savcı iddianame hazırlar ve iddianameyi görevli ve yetkili mahkemeye ibraz eder. İlgili mahkemenin ibraz edilen iddianameyi kabul etmesi üzerine şüpheli artık sanık sıfatıyla işlem görecektir. İşte bu noktada ceza avukatı oldukça mühim bir rol üstlenir. Müdafii sıfatı ile sanığın yasal haklarını korur ya da müşteki avukatı sıfatıyla davaya katılan olarak müdahil olur ve kişinin hak ve menfaatlerini müdafaa eder.

 • Avukat Ceyhun ÖCAL’ tarafından kurulan Öcal Hukuk ve Danışmanlık ofisi, yukarıda ifade edilen hukuki prosese en doğru hukuki adımlar ile yaklaşmakta ve ceza avukatı Kayseri noktasında gereksinim duyulan hukuki danışmanlık ve dava vekilliği görevlerini, müvekkil menfaatleri ve yasal hakları doğrultusunda ifade etmektedir.

Kayseri Ağır Ceza Avukatı

Yasalarla net bir tanımı yapılmamış ağır ceza avukatının uygulamada sıklıkla kullanılan tanımı; ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarla iştigal eden avukattır. Yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı olmamakla birlikte Kayseri ağır ceza avukatı noktasında faaliyet gösteren avukatlar genel olarak aşağıdaki suçları konu alan davalar ile ilgilenmektedir:

 • Nitelikli Yağma Suçu,
 • Kasten Öldürme Suçu,
 • Zimmet Suçu,
 • Hileli İflas Suçu,
 • Rüşvet Suçu,
 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu,
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu,
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu,
 • Parada Sahtecilik Suçu,
 • İşkence Suçu,
 • Organ ve Doku Ticareti Suçu,
 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçu,
 • Cinsel Saldırı Suçu,
 • Devlet Güvenliğini Hedef Alan Suçlar,
 • İntihara Yönlendirme Suçu,
 • İnsan Ticareti Suçu,
 • İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar.

Ceza Avukatının Önemi

Ceza avukatları, ceza davalarında oldukça kritik işleve sahiptir. Kayseri ceza avukatı, dava esnasında müvekkilinin yasal ve hukuki haklarını müdafaa etmek suretiyle koruyan kişidir. Toplumun en hassas ve hayati problemleri ile alakadar olan ceza avukatı seçilirken oldukça titiz davranılmalı, emsal davalarla deneyim sahibi olup olmadığı etüt edilmeli ve hukuki müktesebatı hakkında emin olunmalıdır. Avukat Ceyhun Öcal; ağır ceza avukatı kayseri noktasında ihtiyaç duyulan profesyonel hukuk desteğini sağlamakta ve aldığı nitelikli hukuki eğitimini uygulamada pratiğe dökerek birçok müspet netice elde etmektedir. Müvekkillerinin dosyalarını en müteyakkız biçimde inceleyen ve alternatif çözüm yıllarından sonuca en kısa zamanda ulaştıracak olanı uygulayan profesyonel hukukçudur.

Başarılı Kayseri ceza avukatı, oldukça meşakkatli davalarda müvekkilinin yaşamına olumlu anlamda dokunmalı ve yaşamını değiştirecek olumlu kararı elde etmek için tüm hukuki birikimi ile mesai harcamalıdır. Bu ilke uyarınca hukuki destek sağlayan Avukat Ceyhun Öcal, Öcal Hukuk ve Danışmanlık ofisi ile ihtiyaç duyulan hukuki desteği sağlamaktadır.

Ceza ve Ağır Ceza Avukatı Kayseri

Ağır ceza avukatı, ceza avukatı, aile avukatı gibi branş sıfatları, esasında hukuken yasallaşmış ve kabul edilmiş terimler değildir. Ancak uygulamada, ceza hukukuna yoğun mesai harcayan ve daha çok bu alanda ihtisaslaşan avukatlar halk nezdinde ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi isimlerle bilinmekte ve tanınmaktadır. Kişilerin hürriyetine ve toplum düzenine doğrundan temas eden ceza avukatları, yükümlü olduğu sorumlulukları nedeniyle oldukça hassas ve hayati bir hizmet sunmaktadır. Zira ceza avukatı, üstlendiği görevi nedeniyle mevcut davayı oldukça dikkatli takip etmeli ve tafsilatıyla analiz etmelidir. O halde, söz konusu davanın hukuka hizmet eder nitelikte neticelenmesi için gayret etmekte ve yasal hakların müdafaa makamı olarak oldukça kritik bir görev üstlenmektedir.

 • Kişi hürriyetini doğrudan ilgilendiren bir alanda hukuki destek sağlayan ceza ve ağır ceza avukatı kayseri noktasında mühim ve hassas bir görev ifa etmektedir. Müdafi olarak adlandırılmakta ve şüphelinin yahut sanığın yasal haklarını ve menfaatlerini savunman olarak korumakla yükümlüdür. Kayseri ağır ceza avukatı ile iletişim sağlamak ve yasal haklarınızın korunmasını ve hukuki sürecin en doğru biçimde yürütülmesini talep etmek için avukatlık bürosu üzerinden iletişim sağlanmalıdır.

Başarılı bir Kayseri ceza avukatı ile birlikte çalışmak için evvela söz konusu avukata karşı açık, net ve şeffaf olunmalı ve başta deliller olmak üzere diğer süreçlerin sağlıklı işlemesine yardımcı olunmalıdır. İletişime geçtikten ve gerekli akış sağlandıktan sonra ağır ceza avukatı, müvekkiline dosya, dilekçe ve mahkeme yürürlüklerine dair bilgi aktaracak ve Ceza Hukukuna hakim olduğu için bu sürecin en muntazam biçimde yürütülmesini sağlayacaktır. Kayseri ceza avukatı fiyat noktasında; dava süreci, dosya masrafları ve kişinin mevcut dava içeriği gibi birçok parametre etkilidir. Bu bakımdan ücretlere ilişkin net bir rakam ifade etmek isabetli olamayacaktır. Söz konusu miktar, müvekkil ile avukat arasında gerçekleşecek iletişimin ardından iki tarafça belirlenecektir.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

 
Paylaş
 

Avukat Ceyhun Öcal - Kayseri Avukat

Avukat Ceyhun Öcal
Mevlana Mah. Barış Manço. Cad. Özbaş Apt. No.19/7 (Kat.3 Adliye Yanı) Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0 530 162 10 97

Mail: ceyhun602@gmail.com

 

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi – Cuma : 08:00 – 18:00
Cumaretesi: 09:00 – 16:00
Pazar: Kapalı