Ana Sayfa / Makale / Kayseri Ceza İnfaz Hukuku Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Ceza infaz Hukuku Avukatı; 22 Şubat 2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de neşrolunan “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, Türk İnfaz Hukuku alanında değişiklikler yapıldığı görülmektedir.

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kayseri Ceza İnfaz Hukuku Avukatı

Kayseri Ceza İnfaz Hukuku Avukatı

Yönetmeliğin 1. maddesi, 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin m. 6/1/a hükmünde yer alan “cezalarının” ibaresi “cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 2. maddesi, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin m. 8/1/c hükmü “c) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,”şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 3. maddesi, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin m. 13/1 ve 13/2 hükümleri ise  “(1) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken; firar suçu hariç kınama dışında disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilenler disiplin cezasının kaldırılma tarihinden itibaren, Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu takdirde açık kuruma ayrılabilir.” ve “(2) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken ilk kez firar edip yakalanan ve hücreye koyma disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilen hükümlüler, disiplin cezasının kaldırılmasından itibaren Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu ve bir daha firar etmeyeceği değerlendirildiği takdirde açık kuruma ayrılabilir. Açık kurumdan ikinci kez firar eden hükümlüler hakkında ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

İlginizi Çekebilir : Kayseri Boşanma Avukatı

İşbu yasal düzenlemeler uyarınca, cezası 10 yıldan az olan hükümlüler cezalarının 1 ayını kurumda iyi halli geçirmişlerse açık cezaevine gönderilecektir. Bu kapsamda hükümlüler 1 ay kapalı cezaevinde kalacak, sonra açık cezaevine gönderilecektir.

Cezaları 10 yılın üzerinde olan hükümlüler ise 1/10 unu kapalı cezaevinde geçireceklertir. Bu sürenin dolması akabinde açık cezaevine gönderileceklerdir.

Son yönetmelikle, açık cezaevine gönderilmeyecek olanların şartları ise şu şeklide yumuşatılarak değiştirilmiştir. Şöyle ki; bir hükümlü bir defa firar etmişse açığa gönderilecektir. Bir hükümlünün iki defa firar etmesi halinde açığa ayrılamayacaktır. Bir hükümlü açık cezaevinde iken disiplin cezası almışsa ve kapalıya gönderilmiş ise yönetmelik şartlarına uyması halinde açık cezaevinden ayrılacaktır.

Son düzenlemeler ışığında, Türk İnfaz Hukuku alanında hükümlülerin koşullarında iyileştirme yapıldığı görülmektedir.

Kayseri Ceza İnfaz Hukuku Avukatı

Kayseri Avukat Ceyhun ÖCAL, Kayseri İnfaz Hukuku konusunda deneyimi tecrübesi hukuk bilgisi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Bu konularda savunma çok önem arz ermektedir. Kayseri Ağır Ceza Avukatı ve Kayseri Ceza İnfaz Hukuku Avukatı Ceyhun ÖCAL. TLF: 0 530 162 10 97

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97