Ana Sayfa / Makale / Kayseri Sigorta Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Sigorta Avukatı; Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

Sigorta Hukuku Davaları

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hukukumuza ilk defa 1983 yılında girmiştir. ZMSS ile sigortalının yalnızca maddi zararları karşılanmaktadır. Manevi zararlar sigorta kapsamında değildir.6 Sigorta kapsamındaki maddi zararlar, kişiye ilişkin (ölüm veya yaralanma) zararlar olabileceği gibi eşyaya bağlı zararlarda olabilir. Sigorta ile işletenin sorumluluğu ortadan kalkmamaktadır. İşleten de zarar görene karşı sigortacı ile birlikte sorumludur. İşleteninin verdiği zararı, sigortacının daha kolay tazmin edeceği düşünülerek sigortacıya da sigorta limiti dâhilinde tazmin sorumluluğu yüklenmiştir.

Kayseri Sigorta Avukatı Ceyhun Öcal

Kayseri Sigorta Avukatı Ceyhun Öcal

Bu amaçla zararın, sigortacıya başvurudan (tespit tutanağı ve bilirkişi raporunun şirkete ulaşmasından) itibaren 8 gün içinde ödenmesi gerektiği belirtilmiştir (KTK m. 99/I). ZMSS’nin temel özellikleri şunlardır; zarar gören kişi sigortacıya doğrudan talepte bulunabilir veya dava açabilir (m. 97). İşleten değişse bile sigorta ile himaye edilen yarar sürekli olarak koruma altındadır (m. 94). Sigortacı ile işleten arasındaki iç ilişkide defiler zarar görene karşı ileri sürülemez (m. 95). Tedavi giderleri, tazminat ve diğer giderler zarara uğrayan şahsa gecikmeden ödenir (m. 98, 99). KTK m. 91’de “İşletenlerin, bu kanunun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.”

Kayseri Sigorta Avukatı – Avukat Ceyhun ÖCAL

Yukarıda açıkça yer aldığı gibi zorunlu mali sorumluluk sigortası gereğince tazminat ödenmesi zorunludur. Sigorta davaları çok spesifik, ince ayrıntıları olan davalardır. Bu nedenle bu davalar ve tazminatlarda mutlaka bir avukatın hukuki tecrübesinden yararlanmak zorunludur. Avukatsız başvurularda çok önemli hak kayıpları da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri ilinde Avukat Ceyhun ÖCAL, Sigorta Sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Sigorta Avukatı Ceyhun ÖCAL.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97