Ana Sayfa / Boşanma Hukuku / Ortak Velayet Nedir? Ortak Velayet Dezavantajları

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Ortak velayet, çocukların ebeveynleri arasında paylaşılan yasal ve fiziksel sorumlulukları ifade eden bir hukuki kavramdır. Boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynlerin, çocukların yaşamlarındaki kararlara birlikte katılmalarını ve çocukların refahı, eğitimi, sağlık hizmetleri ve diğer önemli konularda ortaklaşa karar alabilmelerini sağlar.

Velayet, çocukların her iki ebeveynle de düzenli olarak zaman geçirmelerine ve her iki ebeveynin de çocuklarının yaşamlarında aktif olarak rol almasına olanak tanır. Bu durum, çocukların aile bağlarını sürdürmelerine ve her iki ebeveynle de sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.

Ortak Velayet Şartları

Ortak velayet şartları ülkeden ülkeye ve hukuk sisteminden hukuk sistemine değişiklik gösterebilir. Genel olarak, ortak velayet düzenlemelerinde dikkate alınması gereken bazı temel şartlar vardır:

 1. İşbirliği ve iletişim: Ortak velayetin başarılı olması için ebeveynlerin iyi iletişim kurabilmesi ve işbirliği yapabilmesi önemlidir. Ebeveynler, çocukların refahı ve ihtiyaçları ile ilgili konularda anlaşabilecek olgunluk ve esnekliğe sahip olmalıdır.
 2. Çocukların menfaati: Ortak velayetin amacı, çocukların menfaatlerini korumaktır. Bu nedenle, ebeveynler çocukların duygusal, fiziksel ve eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak için ortaklaşa çalışmalıdır.
 3. Uygun yaşam koşulları: Ebeveynler, çocukların yaşam koşullarını sağlamak için gerekli olanaklara sahip olmalıdır. Bu, her iki ebeveynin de çocuklarına uygun bir yaşam alanı sağlaması ve gerekli eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal aktivitelere erişim sağlaması anlamına gelir.
 4. Fiziksel mesafe: Ortak velayet, ebeveynlerin coğrafi olarak birbirine yakın yaşamasını gerektirebilir, böylece çocuklar düzenli olarak her iki ebeveynle de zaman geçirebilir. Ebeveynler arasındaki uzaklık, çocukların okul, arkadaşlar ve diğer aktivitelerle ilgili düzenini etkilememelidir.
 5. Uygun zaman paylaşımı: Ortak velayet düzenlemelerinde ebeveynler, çocuklarla zaman geçirme sürelerini adil ve dengeli bir şekilde paylaşmalıdır. Bu, her iki ebeveynin de çocukların yaşamlarında etkin bir rol üstlenmesini ve çocukların her iki ebeveynle de sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlar.
 6. Mahkeme kararı: Ortak velayet, genellikle bir mahkeme kararıyla belirlenir. Mahkeme, çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak velayet düzenlemelerine karar verir ve gerekli şartları belirler.

Her durum ve aile yapısı farklı olduğundan, ortak velayet şartları da her duruma özgü olarak değerlendirilmelidir. Uygun hallerde, mahkeme ve ebeveynler, çocukların menfaatlerini gözeterek en uygun velayet düzenlemesini belirlemelidir.

Ortak Velayet Nasıl Olur?

Ortak velayet, çocukların her iki ebeveynle de düzenli ve dengeli bir şekilde zaman geçirmelerini ve bu sayede sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurmalarını amaçlar. İşte ortak velayetin nasıl işlediğine dair detaylar:

 1. Ortak Karar Verme: Ortak velayet kapsamında, ebeveynler çocukların yaşamlarına dair önemli konularda ortak kararlar alırlar. Bu, eğitim, sağlık, din, sosyal faaliyetler ve diğer yaşamsal konuları içerebilir. Ebeveynler, çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak işbirliği yapar ve ortaklaşa kararlar alır.
 2. Zaman Paylaşımı: Ortak velayet düzenlemelerinde, her iki ebeveyn de çocuklarla adil ve dengeli bir şekilde zaman geçirir. Zaman paylaşımı planı, çocukların eğitim, sosyal yaşam ve duygusal ihtiyaçlarına göre hazırlanır ve ebeveynler arasında esneklik sağlar.
 3. İletişim ve İşbirliği: Ortak velayetin başarılı olabilmesi için ebeveynler arasında açık ve düzenli iletişim önemlidir. Ebeveynler, çocuklarla ilgili konuları görüşerek ve işbirliği yaparak, çocukların refahını ve gelişimini desteklemelidir.
 4. Ortak Velayet Anlaşması: Ebeveynler, ortak velayet düzenlemelerini belgeleyen yazılı bir anlaşma hazırlamalıdır. Bu anlaşma, velayet ve karar verme yetkilerini, zaman paylaşımı planını ve diğer önemli konuları detaylı bir şekilde açıklar.

Ortak Velayet Davasında Avukatın Rolü

Ortak velayet davalarında avukatın rolü, hem hukuki süreçlerde müvekkilini temsil etmek hem de ebeveynler arasındaki iletişimi ve anlaşmayı kolaylaştırmak için çalışmaktır. Avukatlar, velayet davalarının karmaşık ve duygusal doğası nedeniyle, davanın her aşamasında profesyonel ve duyarlı bir yaklaşım sergileyerek destek sunarlar. Öcal Hukuk Ortak Velayet Davasında müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır.

Boşanmalarda Ortak Velayet

Boşanma durumlarında ortak velayet, ebeveynlerin çocukları üzerindeki yasal ve fiziksel sorumlulukları paylaşmaya devam etmelerini sağlar. Ortak velayet, çocukların her iki ebeveynle de düzenli olarak zaman geçirmesine ve ebeveynlerin çocukların yaşamlarındaki önemli kararlara katılmasına olanak tanır. Boşanmış ebeveynlerin, çocuklarının refahını ve ihtiyaçlarını gözeterek işbirliği yapması esastır.

Boşanma sürecinde ortak velayet düzenlemeleri şu şekilde işler:

 1. Hukuki süreç: Boşanma davası sırasında, ebeveynler ortak velayet konusunu gündeme getirebilir. Mahkeme, çocukların menfaatlerini dikkate alarak ve her iki ebeveynin durumunu değerlendirerek velayet kararını verir.
 2. Velayet anlaşması: Ebeveynler, çocukların yaşam koşulları, eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer önemli konularda anlaşmaya varmalıdır. Bu anlaşma, zaman paylaşımı, tatil ve özel günlerdeki düzenlemeler, iletişim kuralları ve diğer detayları içerebilir. Mahkeme, anlaşmayı onaylamadan önce çocukların menfaatlerini gözetir.
 3. Zaman paylaşımı: Ortak velayet, her iki ebeveynin çocuklarıyla adil ve dengeli bir şekilde zaman geçirmesini gerektirir. Ebeveynler, çocukların okul, sosyal etkinlikler ve diğer yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak zaman paylaşımı düzenlemelerini belirlemelidir.
 4. İşbirliği ve iletişim: Ortak velayetin başarılı olması için, ebeveynlerin iyi iletişim kurabilmesi ve işbirliği yapabilmesi önemlidir. Ebeveynler, çocukların refahı ve ihtiyaçları ile ilgili konularda anlaşabilecek olgunluk ve esnekliğe sahip olmalıdır.
 5. Finansal sorumluluklar: Ortak velayet düzenlemelerinde, her iki ebeveyn de çocukların finansal ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu, nafaka ödemeleri, eğitim ve sağlık masrafları gibi konuları içerebilir.

Bu Aşamada Boşanma Avukatı  ile çalışmak önem arz etmektedir. 

ortak velayet

Ortak Velayet Avantajları

Boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynlerin çocuklarının yaşamlarında daha dengeli bir şekilde yer almasını sağlar. Bu düzenlemenin avantajları hem çocuklar hem de ebeveynler için önemli olabilir.

Velayetin sağladığı avantajlardan biri, çocukların her iki ebeveynle de düzenli ve sürekli iletişim kurmasına olanak tanımasıdır. Bu sayede çocuklar, anne ve babalarının her ikisinin de sevgi ve desteğini hissedebilirler. Bu durum, çocukların duygusal ve psikolojik açıdan sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur.

Ayrıca, ortak velayet, çocukların her iki ebeveynin de aile değerlerini, kültürünü ve geleneklerini öğrenmesine olanak tanır. Bu, çocukların kimlik gelişimine katkıda bulunur ve aile bağlarını güçlendirir.

Çocukların yaşamlarındaki önemli kararlarda her iki ebeveynin de söz sahibi olmasını sağlar. Bu durum, ebeveynlerin çocuklarının eğitimi, sağlık hizmetleri ve sosyal aktiviteler gibi konularda ortaklaşa kararlar alabilmesine olanak tanır. Bu sayede, her iki ebeveynin de çocuklarının yaşamlarında aktif bir rol üstlenmesi teşvik edilir.

Ebeveynler arasında işbirliği ve iletişim, ortak velayetin bir başka avantajıdır. İyi iletişim ve işbirliği, çocukların yaşamlarında daha az stres ve çatışma yaşamasına yardımcı olabilir. Bu, çocukların boşanma veya ayrılık sürecinde daha iyi uyum sağlamalarını ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmelerini destekler.

Ortak velayetin finansal açıdan da avantajları vardır. Her iki ebeveynin de çocukların finansal ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olması, maddi yükün daha dengeli bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Bu, çocukların yaşam standartlarını korumaya ve her iki ebeveynin de ekonomik açıdan daha rahat olmasına yardımcı olabilir.

Ebeveynlerin çocuklarına karşı sorumluluklarını daha dengeli bir şekilde paylaşması, ortak velayetin bir başka yararıdır. Bu durum, her iki ebeveynin de kendi yaşamlarında ve kariyerlerinde daha esnek ve dengeli olmasına olanak tanır

Ortak Velayet Dezavantajları

Birçok avantaj sunsa da, bazı dezavantajlar da bulunmaktadır. İşte ortak velayetin bazı olumsuz yönleri:

 1. İşbirliği ve iletişim zorlukları: Velayetin başarılı olabilmesi için ebeveynlerin iyi iletişim kurabilmesi ve işbirliği yapabilmesi gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda, ebeveynler arasındaki anlaşmazlıklar ve iletişim zorlukları çocukların yaşamlarında stres ve çatışmaya yol açabilir.
 2. Çocukların uyum zorlukları: Velayet düzenlemeleri, çocukların sürekli olarak iki farklı ev arasında gidip gelmesini gerektirebilir. Bu durum, özellikle küçük çocuklar için uyum zorluklarına ve günlük rutinin bozulmasına neden olabilir.
 3. Coğrafi sınırlamalar: Velayet, ebeveynlerin coğrafi olarak birbirine yakın yaşamasını gerektirebilir. Bu durum, ebeveynlerin iş veya yaşam değişiklikleri nedeniyle başka bir yere taşınma isteklerini kısıtlayabilir ve yaşamlarında esneklik sağlamalarını zorlaştırabilir.
 4. Karar alma süreçlerinde uzlaşma zorlukları: Velayet, her iki ebeveynin de çocukların yaşamlarındaki önemli kararlarda söz sahibi olmasını sağlar. Ancak, ebeveynlerin aynı konularda farklı görüşlere sahip olması, karar alma süreçlerinde uzlaşma sağlamayı zorlaştırabilir.
 5. Yetersiz ebeveynlik veya istismar riski: Velayetin bir dezavantajı, bazı durumlarda yetersiz ebeveynlik veya istismar riski olabilir. Eğer bir ebeveyn, çocuğun güvenliği ve refahı için uygun olmayan bir ortam sağlıyorsa veya çocuğa zarar verme potansiyeli varsa, velayet çocuğun menfaatine olmayabilir.
 6. Hukuki süreç ve maliyetler: Velayet düzenlemeleri, hukuki süreç ve maliyetlerle ilişkilendirilebilir. Ebeveynler, velayet anlaşmaları ve zaman paylaşımı planları konusunda anlaşmazlık yaşarsa, bu durum uzun ve maliyetli hukuki süreçlere yol açabilir.

Velayetin dezavantajları göz önünde bulundurulduğunda, her duruma özgü olarak değerlendirilmesi önemlidir.

Ortak Velayette Nafaka 

Nafaka, boşanma veya ayrılık sonrasında bir ebeveynin çocukların maddi ihtiyaçlarını karşılamak için diğer ebeveyne ödemesi gereken düzenli bir miktardır. Velayet düzenlemelerinde nafaka ödemeleri, genellikle her iki ebeveynin çocukların finansal ihtiyaçlarını dikkate alarak, adil ve dengeli bir şekilde karşılamalarını sağlar. Velayet durumlarında, nafaka miktarının belirlenmesi ve ödemelerin düzenlenmesi genellikle mahkeme tarafından gerçekleştirilir. Mahkeme, her iki ebeveynin mali durumunu, çocukların yaşam ihtiyaçlarını ve diğer faktörleri değerlendirerek adil bir nafaka miktarı belirler. Bu süreçte, ebeveynlerin iş ve gelir durumu, çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçları gibi konular dikkate alınır. Genellikle, nafaka ödemeleri çocukların reşit olana kadar veya özel durumlarda daha uzun süreli olarak devam eder. Nafaka ödemelerinin süresi ve miktarı, mahkeme kararlarıyla belirlenebilir ve değişen koşullara göre güncellenebilir. Örneğin, ebeveynlerin maddi durumunda önemli değişiklikler yaşanması veya çocukların ihtiyaçlarında değişiklik olması durumunda, nafaka miktarı ve süresi yeniden değerlendirilebilir. Velayet ve nafaka ödemeleri konusunda, ebeveynlerin anlaşmazlık yaşaması durumunda sizde Avukatımızla iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmali Boşanmada Ortak Velayet

Anlaşmalı boşanmada, ebeveynler çocuklarının velayeti, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda anlaşmaya varmalıdır. Velayet, anlaşmalı boşanma sürecinde de sıklıkla tercih edilen bir çocuk velayeti düzenlemesidir.

Velayet, çocukların her iki ebeveyniyle düzenli ve sürekli iletişim kurmasına olanak tanır ve ebeveynlerin çocuklarının yaşamlarında eşit haklara sahip olmasını sağlar. Anlaşmalı boşanma sürecinde velayet, ebeveynlerin çocuklarına karşı sorumluluklarını paylaşarak çocukların refahını korumalarına yardımcı olur.

Anlaşmalı boşanmada velayet düzenlemesine karar verilirken, ebeveynlerin çocukların yaşamlarındaki kararlar konusunda anlaşmaya varmaları ve iyi iletişim kurmaları önemlidir. Ebeveynlerin eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal aktiviteler gibi konularda ortak kararlar alabilmesi, çocukların yaşamlarında daha az stres ve çatışma yaşamasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, anlaşmalı boşanmada velayet düzenlemesine karar verilmesi, ebeveynlerin kendi yaşamlarında ve kariyerlerinde daha dengeli olmasına yardımcı olabilir. Velayet, ebeveynlerin çocuklarına karşı sorumluluklarını dengeli bir şekilde paylaşarak, iş ve özel yaşamlarında daha esnek ve dengeli olmalarını sağlar.

Anlaşmalı boşanmada velayet düzenlemesinde, çocukların zamanlarını her iki ebeveynle de adil bir şekilde paylaşmalarını sağlayacak bir zaman paylaşımı planı oluşturulmalıdır. Bu plan, çocukların ihtiyaçlarına ve yaşamlarına uygun olmalı

İlginizi Çekebilir: Çekişmeli Boşanma Davasında Avukatın Rolü

İlginizi Çekebilir: Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nedir? Mal Rejimi Sözleşmesi

Ortak Velayet Protokolü Örneği

Ortak velayet protokolü, ebeveynlerin çocuklarının velayeti, yaşam koşulları, eğitim, sağlık ve diğer önemli konularda anlaşmalarını belgeleyen bir anlaşmadır. Bu protokol, her iki ebeveynin çocukların refahı ve menfaatleri doğrultusunda kararlar alabilmesini sağlar. İşte bir ortak velayet protokolü örneği:

ORTAK VELAYET PROTOKOLÜ

 1. Taraflar:

Baba: [Baba Adı Soyadı]

Anne: [Anne Adı Soyadı]

 1. Çocuklar:

a. [Çocuk 1 Adı Soyadı], doğum tarihi: [doğum tarihi]

b. [Çocuk 2 Adı Soyadı], doğum tarihi: [doğum tarihi]

 1. Velayet ve Karar Verme:

Anne ve Baba, ortak velayet ilkesine göre çocukların eğitim, sağlık, sosyal ve dini konular gibi önemli yaşam kararlarını birlikte alacaklardır. Ebeveynler, çocuklarının menfaatlerine uygun şekilde işbirliği yaparak, ortak velayet sürecini yürüteceklerdir.

 1. İkametgah:

Çocuklar, Anne ve Baba’nın ikametgahlarında eşit süre geçirecektir. Çocuklar, haftanın bir yarısını Anne’nin ikametgahında, diğer yarısını ise Baba’nın ikametgahında geçirecektir. Yaz tatilleri ve diğer resmi tatillerde çocuklar, Anne ve Baba’nın ikametgahları arasında eşit süre geçirecek şekilde düzenleme yapılacaktır.

 1. Eğitim:

Anne ve Baba, çocuklarının eğitimiyle ilgili kararları birlikte alacaklardır. Çocukların okul seçimi, ders programları ve özel eğitim ihtiyaçları gibi konular her iki ebeveynin ortak kararıyla belirlenecektir.

 1. Sağlık:

Çocukların sağlık ve tedavi konularında karar verme yetkisi, Anne ve Baba’ya ortaklaşa verilmiştir. Çocukların doktor seçimi, tedavi yöntemleri ve diğer sağlıkla ilgili konular her iki ebeveynin ortak kararıyla belirlenecektir.

 1. Sosyal Aktiviteler:

Anne ve Baba, çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ilişkin kararları birlikte alacaklardır. Çocukların katılacağı etkinlikler ve organizasyonlar her iki ebeveynin ortak kararıyla belirlenecektir.

Ortak Velayette Şehir Değişikliği

Ortak velayet durumlarında şehir değişikliği, hem çocukların yaşamlarını hem de ebeveynlerin arasındaki velayet düzenlemelerini doğrudan etkileyebilir. Ebeveynlerden birinin şehir değiştirmesi, diğer ebeveynle çocukların zamanını paylaşma ve iletişim kurma açısından bazı zorluklar ve sorunlar yaratabilir. Bu durumda dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Çocukların Menfaatleri: Şehir değişikliği durumunda, her iki ebeveynin de çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurması önemlidir. Ebeveynler, yeni yaşam koşullarının çocukların eğitim, sosyal yaşam ve duygusal ihtiyaçlarına nasıl etki edeceğini değerlendirmelidir.
 2. Yeni Zaman Paylaşımı Planı: Şehir değişikliği durumunda, mevcut zaman paylaşımı planı uygulanamaz hale gelebilir. Bu nedenle, ebeveynlerin yeni bir zaman paylaşımı planı oluşturarak çocukların her iki ebeveynle de adil ve dengeli bir şekilde zaman geçirmesini sağlaması gerekmektedir.
 3. İletişim: Şehir değişikliği nedeniyle ebeveynler arasındaki iletişim zorlaşabilir. Bu durumda, ebeveynlerin yeni iletişim yöntemleri belirlemesi ve çocuklarla düzenli olarak bağlantı kurmalarını sağlamaları önemlidir. Bu, telefon, video görüşmeleri veya diğer teknolojik araçlarla sağlanabilir.
 4. Hukuki Süreç: Eğer şehir değişikliği, mevcut ortak velayet anlaşmasının koşullarına aykırıysa veya anlaşmazlık yaşanıyorsa, ebeveynlerin hukuki yardım alması gerekebilir. 

Sonuç olarak, Ortak velayet durumlarında şehir değişikliği, ebeveynler ve çocuklar için önemli bir değişiklik ve zorluklarla karşı karşıya kalmalarına neden olabilir. Bu durumda, ebeveynlerin şu adımları dikkate alarak süreci en iyi şekilde yönetmeleri önemlidir:

Ortak Velayette Çocuğun Yurtdışına Çıkışı

Öncelikle, ortak velayetli çocukların yurtdışına çıkışı için her iki ebeveynin de rızası gerekmektedir. Ebeveynlerin, çocuğun seyahat etmesi konusunda anlaşması ve bu konuda işbirliği yapması önemlidir. Aksi takdirde, ebeveynler arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir ve hukuki süreçlerin başlamasına neden olabilir.

Yurtdışına çıkış süreci planlanırken, çocuğun pasaportunun ve diğer gerekli evraklarının hazırlanması ve güncel olması önemlidir. Ayrıca, seyahat öncesi her iki ebeveynin de çocukla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve seyahat planının paylaşılması gerekmektedir. Bu sayede ebeveynler, çocuklarının nerede olduğunu bilir ve olası acil durumlarda iletişim kurabilirler.

Yurtdışına çıkış konusunda ebeveynler arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, arabuluculuk ve uzlaşma süreçleri başlatılabilir. Bu süreçler, ebeveynlerin çocuğun menfaatlerini göz önünde bulundurarak, uygun çözümler bulmalarına yardımcı olur. Eğer anlaşmazlık devam ederse, mahkemeye başvurularak yargı kararıyla çözüm sağlanabilir.

Çocuğun yurtdışına çıkışı sürecinde, ebeveynlerin zaman paylaşımı planının seyahat nedeniyle etkilenmemesi için düzenlemeler yapılmalıdır. Seyahatten dönen çocuk, diğer ebeveynle zaman geçirebilmesi için uygun bir düzenleme yapılması önemlidir.

Sonuç olarak, ortak velayetli çocukların yurtdışına çıkışı, ebeveynler arasında uyum ve işbirliği gerektiren hassas bir süreçtir. Her iki ebeveynin de çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak, seyahat etmelerine ve yeni deneyimler yaşamalarına destek olmaları önemlidir.

Hangi Hallerde Ortak Velayet Gündeme Gelebilir?

Ebeveynlerin İşbirliği: Her iki ebeveyn de çocukların yaşamlarında aktif olarak yer almak ve eşit sorumluluklar üstlenmek istiyorsa, ortak velayet düşünülebilir
Çocukların Menfaatleri: Çocukların her iki ebeveynle düzenli ve dengeli bir şekilde zaman geçirmesi, onların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimi açısından faydalıdır.
Ebeveynlerin İstikrarlı Yaşam Koşulları: Her iki ebeveynin de istikrarlı ve güvenli bir yaşam ortamı sunabilmesi, ortak velayetin gündeme gelmesini sağlayabilir

Ebeveynler Ortak Velayet İstiyorlarsa Ne Yapmalıdır?

Öncelikle iyi bir iletişim ve işbirliği sağlamaları büyük önem taşır. Çocukların her iki ebeveynle de düzenli ve dengeli bir şekilde zaman geçirebilmesi ve her iki ebeveynle de sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurabilmesi için, ebeveynlerin ortak velayet düzenlemesini başarıyla yürütmeleri gerekmektedir. Velayet düşüncesi olan ebeveynler, öncelikle çocuklarının yaşamlarına dair önemli konuları birlikte ele almalı ve bu konularda ortak kararlar alabilmelidir. Bu, eğitim, sağlık, din, sosyal faaliyetler ve diğer yaşamsal konuları içerebilir.

Ortak Velayet Nafakayı Nasıl Etkiler?

Nafaka ödemelerini etkileyebilir, ancak her durum farklıdır ve mahkeme, çocukların ihtiyaçları ve ebeveynlerin maddi durumlarına göre nafaka miktarını belirler. 

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97