Ana Sayfa / Makale / Kayseri Velayet Avukatı, Velayet Davaları

 
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Velayet Avukatı, Velayet Davaları; Velayete ilişkin hükümler Medeni Kanunun 335 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Velayet hakkı kural olarak anne- babaya aittir. Yasal sebep olmadıkça velayet hakkı anne babadan kesinlikle alınamaz. Velayet hakkında sahip olan eş, velayetin doğal sonucu olarak çocuğu diğer eşin rızasına gerek olmaksızın çocuğu yurtdışına götürebilir.

Velayet Davaları

Kayseri Velayet Avukatı, Velayet Davaları

Kayseri Velayet Avukatı, Velayet Davaları

Aile Mahkemesi hakiminin ergin bir çocuk hakkında velayet düzenlemesi yapması doğru değildir. Kısıtlanan ergin çocuklar ancak velayet altında bırakılır. Velayet hakkını kural olarak evlilik birliği içerisinde anne baba ortak kullanır. Bu nedenle Yargıtay Kararları gereğince velayet konusunda ortak velayet sözleşmesi yapılması hukuken mümkün değildir ve kamu düzenine aykırıdır. Ancak evli olan 2 yabancı velayet konusunda ortak velayet düzenlemesi yapabilir. Velayete ilişkin düzenlemeler kamu düzenindendir. Dolayısı ile hakim çocuğun yüksek menfaati için tarafların velayet konusunda talepleri bağlı olmadığı gibi bu davalarda her türlü deliller her zaman ileri sürülebilir.

Velayet hakkına sahip olan anne, çocuğa üstün yarar için kendi soyadını verebilir. Evlilik birliği içerisinde ölüm halinde velayet sağ kalan eşe aittir. Boşanma halinde ise velayet kendisinde bulunan eş ölürse velayet kendiliğinden sağ kalan eşe geçmez. Bu konuda yeni bir mahkeme kararı gerekir.

Boşanma durumunda velayet konusunda küçükler hakkında velayete ilişkin karar verilmemesi Yargıtay kararları gereğince bozma sebebidir. Boşanma davası devam ederken velayet geçici olarak ya da tedbiren bir tarafa verilir.

Velayetin Kaldırılması Sebepleri

  • Anne Babanın deneyimsizliği, hastalığı,
  • Anne veya babanın başka yerde bulunması( Uzu süreli şehir ya da ülke dışında bulunma)
  • Velayet görevinin gereği gibi yerine getirilmemesi taraflardan birisinin tutuklanması,
  • Gözaltında olması,
  • Savaş esirliği

vs durumlarda velayetin kaldırılmasına karar verilir. Ekonomik olarak güçsüz durumda olmak başlı başına velayetin kaldırılması sonucunu doğurmaz.

Kayseri Velayet Avukatı

Velayet Davaları spesifik davalardır. Bu nedenle mutlaka bir avukatın hukuki bilgisinden deneyiminden faydalanmak zorunludur. Kayseri ilinde velayet Avukatı Ceyhun ÖCAL, Velayet davalarında müvekkillere deneyimi ve tecrübesi ile yardımcı olmaktadır. Kayseri velayet avukatı Avukat Ceyhun Öcal.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

 

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97