Ana Sayfa / Makale / Kayseri Boşanma Avukatları

 

Kayseri Boşanma Avukatları? Boşanma, büyük umutlarla kurulmuş olan evlilik birlikleri sona eren çiftler için adeta travmatik sonuçlar ortaya koyan ve çoğunlukla acı dolu bir süreçtir. İstisnalar kaideyi bozmamak kaydıyla, hiçbir evliliğin sona ermesi kolay gerçekleşmemektedir. Boşanma süresince müşterek konutun eşlerden biri tarafından kullanılamaması, müşterek çocuklarla görüşmelerin sınırlandırılması gibi durumlar psikolojik olarak tarafların üzerinde büyük bir yük oluşturabilmektedir. Ancak boşanma sürecinin taraflara yaşattığı psikolojik ızdırabın yanında, bir de maddi sonuçları söz konusudur.

Kayseri Boşanma Avukatı

Kayseri Boşanma Avukatı

Boşanmanın ferileri olarak adlandırdığımız: maddi ve manevi tazminatvelayetnafakamal paylaşımı yükümlülükleri gibi hususlar ne kadar bazılarına oldukça basitmiş gibi gelseler de; tarafların ekonomik geleceklerini ciddi manada etkileyecek nitelikte olup, geri dönülmesi güç olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına büyük bir profesyonellikle ele alınması gereken hukuki konulardır. Ortaya çıkabilecek onbinlerce ve kimi zaman yüzbinlerce liralık tazminat, nafaka, mal paylaşım yükümlülükleri ve diğer çeşitli muhtemel hak kayıpları(kadın için nafakaya hükmedilmemesi, kadın veya erkeğin velayet hakkını kaybetmesi gibi) vb. giderlerin yanında avukat ücretleri ve boşanma masrafları oldukça küçük tutarlar olarak kalmaktadır. Delil Hukuk Bürosu olarak bu gerçeğin farkında olduğumuzdan dolayı Kayseri en iyi boşanma avukatları arasında hizmet vermek amacıyla müvekkillerimizin içinde bulunduğu durumu iş etiği anlayışımız, hukukçu kişiliklerimiz ve toplumsal sorumluluk bilincimizle özümsüyoruz.

Ülkemizde avukatların boşanma avukatı, ceza avukatı, işçi avukatı gibi ayrımlarla çalışması ve ihtisaslaşması söz konusu değildir. Yani ülkemizde “boşanma avukatı” adı altında özel olarak yürütülen bir avukatlık türü ve faaliyeti söz konusu değildir. Her avukat her dava ile ilgilenebilir. Bununla birlikte rekabet değil, mesleki dayanışma ilkesiyle hareket etmekte olan avukatların, herhangi bir alanda “en iyi” olduğunu tespit etmeye yarayacak bir yöntem veya bu tespiti sağlayacak bir merci de mevcut değildir. Bu tip ifadeler, yalnızca halk arasında yaygın olarak kullanıldığı için uygulamada karşılaşılan ve Google gibi arama motorlarının, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı terimlerdir. Bu tip ibarelerin yalnızca uygulamada halkın yaygın kullanımı ile yayılmış olan hatalı ifadeler olduğunun ve hukuk dünyasında hiçbir anlam ifade etmediğinin bilincinde olmak gerekir. Dolayısıyla boşanma gibi kişinin hayatını ve geleceğini yakından ilgilendiren bir kararın icrası için internet üzerinden bu tip aramalar gerçekleştirmek yerine, yapılabilecek olan en mantıklı davranış: Boşanma davaları alanında deneyimi olan bir avukatlık veya hukuk bürosunu telefonla arayarak randevu almak suretiyle dava açılışı öncesinde hukuki danışma hizmeti temin etmektir. Her ne kadar boşanma davalarında tarafların kendilerini avukatları aracılığıyla temsil etmeleri zorunlu olmasa da,

Kayseri Boşanma davaları, toplumun temel yapı taşı olan aileyi ve evlilik birliği içerisinde yer alan müşterek çocukları ilgilendirdiği için üzerinde önemle durulması gereken bir hukuk alanı olan aile hukuku çatısı dahilindedir.Hal böyleyken, en iyi boşanma avukatı, müvekkillerinin çıkarlarının yanında toplumun genel çıkarlarını da göz önünde bulundurması gereken avukat olacaktır.

Kayseri Boşanma Avukatı Ceyhun ÖCAL olarak, alanında uzman ekibiyle öncelikli olarak Kayseri ve Ankara’da yer alan müvekkillerine hizmet vermekle birlikte, ülkenin dört bir yanında yer alan irtibat bürolarıyla etkileşim halinde tüm Türkiye’de en iyi boşanma avukatları arasında hizmet vermeyi amaç edinmektedir.

Boşanma Davaları hakkında kısa bir bilgilendirme yapmamız gerekirse, sebeplerine göre genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Genel boşanma sebepleri:

 • Anlaşmalı boşanma davası ve
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması(şiddetli geçimsizlik) nedeniyle boşanma davası olmak üzere iki çeşittir.

 

Anlaşmalı boşanma davaları haricindeki tüm boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları olarak ifade ettiğimiz davalardandır. Bir boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası değilse, yani taraflar boşanma ve ferileri hakkında anlaşmaya varamamışlarsa, çekişmeli boşanma davasıdır.

Özel boşanma sebepleri:

 • Zina nedeniyle boşanma davası,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası,
 • Terk nedeniyle boşanma davasıve
 • Akıl hastalığı sebepleriyle boşanma davalarıdır

Büromuzda Ücretsiz ve Randevusuz Hukuki Danışmanlık Kesinlikle Verilmemektedir. Ücretsiz bilgi almak için aile hukukuna ilişkin hukuki makalelerimizi inceleyebilirsiniz, ancak detaylı ve yüz yüze bilgi için mutlaka randevu almalısınız.

Boşanma Davaları ve Genel Olarak Aile Hukukuna İlişkin Hukuki Yayınlarımız:

 • Boşanma Davası ve Ferileri
 • Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
 • Boşanmada Mal Paylaşımı Davası
 • Nafaka Davası ve Boşanmada Nafaka Talebi
 • Tedbir Nafakası, Şartları ve Diğer Özellikleri
 • Yoksulluk Nafakası, Şartları ve Diğer Özellikleri
 • İştirak Nafakası, Şartları ve Diğer Özellikleri
 • Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat
 • Boşanmada Ziynet Eşyaları (Düğün Takıları)
 • Boşanma Davasında Fiziksel, Psikolojik ve Ekonomik Şiddet
 • Uzaklaştırma Kararı ile Diğer Koruyucu ve Önleyici Tedbirler
 • Boşanma Davasında Müşterek Konutun Tahsisi
 • Tensip Zaptı Nedir?
 • Evlilikte Mal Rejimleri
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
 • Mal Ayrılığı Rejimi
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
 • Mal Ortaklığı Rejimi
 • Olağanüstü Mal Rejimi
 • Tapuda Aile Konutu Şerhi Konulması ve Şerhin Kaldırılması
 • İsim ve Soyisim Değiştirme Davaları
 • Zina(Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası
 • Terk Nedeniyle Boşanma Davası
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası
 • Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası
 • Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış Nedenleriyle Boşanma Davası
 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası
 • Boşanma Davası Nasıl Açılır?
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır? Örnek Protokol
 • Gaiplik Davası ve Hukuki Sonuçları
 • İddet Müddetinin Kaldırılması Davası
 • Soybağının Reddi Davası (Nesebin Reddi Davası)
 • Anneliğin Tespiti Özelinde Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası
 • Babalık Davası(Babalığın Hükmen Tespiti)
 • Yaş Tashihi(Yaş Düzeltme) Davası
 • Cinsiyet Değiştirme Davası
 • Boşanma Davalarında Gizli Çekim Video, Resim ve Ses Kaydı Delillerinin Değerlendirilmesi
 • 2021 Yılı Boşanma Avukatı Ücretleri ve Mahkeme Masrafları
 • Evlat Edinme Davası
 • Divorce Lawyer in Kayseri
 • Yargıtay Karar İncelemesi – Eş İle Dalga Geçmek
 • Yargıtay Karar İncelemesi – Sadakatsiz Eşe Karşı Şiddet
 • Yargıtay Karar İncelemesi – Başkasını Sevdiğini Söylemek
 • Emsal Yargıtay Kararları – Boşanma Davalarında Kusur Tespiti, Delil Takdiri ve Usul

Kayseri Boşanma Avukatlığı Ve Ücretleri

Kayseri Boşanma Avukatlığı Ve Ücretleri

Aile hukuku ile ilgili dava ve talep türleri: Boşanma davaları, ziynet eşyaları(düğün takıları) davaları, mal paylaşımı davası, maddi ve manevi tazminat, velayet, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, soybağının reddi davası(nesebin reddi davası), babalık davası vb. aileyi ilgilendiren dava ve taleplerdir. Boşanma avukatı Kayseri içerisinde tüm bu davaları uzmanlık alanı dahilinde bilen ve en iyi boşanma avukatı olarak uygulamaya koyan avukattır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, aile mahkemesine veya aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesine sunulacak olan bir dava dilekçesiyle açılabilmektedir. Boşanma davasının açılması için ayrıca gerekli harç ve masraflar mahkeme masraflarına yatırılmalıdır, aksi takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi söz konusu olur. Yargılama giderlerini ödemekte güçlük yaşayan vatandaşlar, adli yardımdan yararlanabilir. Ancak unutulmamalıdır, boşanma davası açılmakla biten bir süreç değildir. Dava süresince boşanma davalarına ilişkin usul ve esas kurallarına uygun davranılmalı ve en ufak bir hatadan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde geri dönülmesi güç hak kayıpları ve zaman kaybı yaşanması riski söz konusudur. Bu nedenle boşanma davası süresince mutlaka alanında uzman bir Kayseri boşanma avukatının yardımından faydalanılmasını tavsiye etmekteyiz.

Boşanma davasının açılışına dair kapsamı bilgi için tıklayınız: Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Açılırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Boşanma davası açılmadan önce anlaşmalı boşanmanın mümkün olup olmadığı hususu mutlaka masaya yatırılmalı ve detaylı olarak düşünülmelidir. Eğer anlaşmalı boşanma mümkünse, çekişmeli boşanma yolunun tercih edilmesi uzmanlar tarafından tercih edilmemektedir. Tabii anlaşmalı boşanma davası sürecinin de mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatı aracılığıyla yürütülmesi zorunlu olmasa da son derece önemlidir. Çünkü anlaşmalı boşanma sürecinde taraflarca onaylanan birçok husus, sonradan davaya konu edilememektedir.

Anlaşmalı boşanmanın mümkün olmaması halinde, boşanma çekişmeli olarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davasında boşanma kararı alınabilmesi için diğer eşin kusurlu olduğunun mahkeme huzurunda ispatlanması gerekir. Bunun için de dava açmak isteyen taraf, boşanma sebeplerini ispata elverişli delillerini toplamalıdır. Boşanma davasında hangi delillerin, hangi hususları ispata elverişli olarak kullanılabileceğini saptamak için detaylı bir araştırma yapılması ve hatta alanında uzman bir  Kayseri boşanma avukatı ile görüşülerek hukuki danışmanlık hizmeti temin edilmesi tavsiye edilir.

Kayseri Boşanma Avukatı, Aile Hukuku

Kayseri Boşanma Avukatı, Aile Hukuku

Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları mahkemenin iş yüküne ve ilk duruşma gününün verileceği tarihe göre 1 hafta ile 3 ay arasında bir süre içerisinde sonuçlanabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları ise bundan çok farklıdır. Çekişmeli boşanma davalarında dilekçelerin teatisi aşaması, tahkikat ve yargılama yalnızca ilk derece mahkemesinde en az 1 yılı bulmaktadır. Bununla birlikte istinaf ile temyiz süreçleri de dikkate alınacak olursa, 3 ila 5 yılı bulan yargılama süreçleri olduğu gözlemlenebilmektedir. Alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak, tahkikatın mümkün olabildiğince hızlı sonuçlanmasını ve bu sürelerin azalmasını sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma ve ferileri ile tercihen mal rejiminin tasfiyesi hususlarında anlaşmalı ve bu anlaşmalarını aralarında imza edecekleri bir anlaşmalı boşanma protokolü ile yazıya dökmelidir. Sonrasında bu anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmaya ilişkin dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunulur ve gerekli masraflar da mahkeme veznesine yatırılır. Davanın açılması akabinde duruşma gününün bildirilmesi için tensip zaptının hazırlanması ve tebligat beklenebileceği gibi, bu bekleme süresinden tasarruf edilerek mahkeme kalemine çıkılabilir ve duruşma günü alınabilir. Ancak bu son durum mahkemeden mahkemeye değişebilmektedir, her mahkemenin uygulaması farklı olduğu için kalemden duruşma günü verilmeyebilir.

Detaylı bilgi için konuya ilişkin makalemizi okuyabilirsiniz: Anlaşmalı Boşanma Davası

En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma avukatları arasında herhangi bir rekabet ölçüsü bulunmamaktadır. Bu nedenle “en iyi boşanma avukatı” ifadesinin içi boş kalmaktadır. Çünkü ülkemiz hukuk sisteminde aslında boşanma avukatı diye bir avukatlık türü de mevcut değildir, bu tip ifadeler halk arasında yaygınlaşmış olmakla birlikte, avukatlar tarafından yalnızca fiilen kullanılmakta, hukuk dünyasında hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu anlamda ülkemizde avukatların uzmanlaşma/ihtisaslaşma yasağı olduğunun ve her avukatın, her türlü hukuki iş ve işlemi yerine getirmeye yetkin olduğunun altını çizmemiz gerekmektedir. Ancak bu durum, bazı avukatların fiilen diğer avukatlara göre boşanma davaları alanında daha iyi ve üstün bilgi ve denetime sahip oldukları gerçeğini de değiştirmemektedir.

Boşanma davaları, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu ve evlilik birliğini derinden etkileyen hukuki süreçler olduğundan dolayı, en iyi boşanma avukatının, görev bilinciyle hareket eden kişi olması gerektiği de gözden kaçmamalıdır. Boşanma davalarına bakan avukatlar, omuzlarındaki bu sorumluluğun bilincinde olarak “önce adalet ve insan” düsturuyla, görevlerini layığıyla yerine getirme girişiminde olmalıdırlar. Boşanma avukatı tavsiye ile bulunabilecek bir tüccar değil, iş etiğine ve aile kurumunun değerlerine bağlı bir hukuk insanıdır.

Kayseri Boşanma Avukatı

Esasında daha önce de değinmiş olduğumuz gibi avukatlar arasında boşanma avukatı, ceza avukatı gibi ayrımlar söz konusu değildir. Ancak uygulamada, halk arasında yaygınlıkla boşanma davalarına bakan avukatlar “boşanma avukatı” olarak nitelendirilmektedir. Boşanma avukatı Kayseri gibi büyük şehirlerimizde kolaylıkla bulunabilecek kişilerdir. Müvekkillere en iyi boşanma avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz

Boşanma Avukatı Ücretleri ve Boşanma Masrafları

2022 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre bir avukatın boşanma davası için alabileceği asgari ücret 10.000 liradır, bu tutarın daha azı çeşitli istisnai haller haricinde kanunen alınamamaktadır. Ancak bu tutarın üstünde avukatlık ücreti alınabilmektedir. Esasında, günümüzde neredeyse hiçbir avukat, boşanma davaları için oldukça yetersiz kalan bu tutar üzerinden boşanma davalarına bakmamaktadır. Bu tutar çoğunlukla yalnızca “adli yardım” ile boşanma davası için görevlendirilen avukata devlet tarafından ödenen tutar olarak kalmaktadır.

Boşanma avukatı ücreti, boşanma avukatı tarafından davanın zorluk derecesi ve tarafların ekonomik durumlarına göre belirlenmektedir. Avukatlar tarafından 2022 yılında ortalama olarak 15.000-25.000 Türk Lirası aralığında bir ücretlendirme yapıldığı görülmekle birlikte, avukatların internet siteleri üzerinden açık açık ve spesifik olarak bir tutar açıklamasında bulunmaları reklam ve rekabet yasağına aykırılık teşkil etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davaları, başta Türk Medeni Kanunumuz ile Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmak üzere birçok farklı mevzuat hükmünün uygulama alanı bulduğu, usul ve esasa ilişkin hükümlerin oldukça dikkatli ele alınması gereken bir dava türüdür. Yani sanılanın aksine basit bir dava değildir. Stratejinin doğru kurgulanması ve sürecin bir bütün halinde yürütülmesi elzemdir. En ufak bir hatanın çok büyük maddi sonuçları olabilir.  Çekişmeli boşanma davası sürecinde müvekkillerimize en iyi çekişmeli boşanma avukatı hizmeti temin etmeyi amaçlamaktayız.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Kayseri Hukuk Büroları arasında yer alan büromuzda, çekişmeli boşanma davalarının yanında anlaşmalı boşanma davaları ile de ilgili olarak profesyonel destek sağlıyoruz. Bu hususta, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, taraflar arasında sağlıklı iletişim kurulması, adliye nezdinde gerekli çalışmaların yerine getirilmesi ve kararın nüfusa geçirilmesi dahil tüm süreci yönetiyoruz.

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasına ilişkin olarak maalesef halkımızda yanlış bir algı mevcut olduğu görülmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının basit bir yargı işi olarak görülmesinden kaynaklı olan bu durum, anlaşmalı boşanma protokolünün dikkatsiz ve özensizce hazırlanmasından dolayı çok ağır hak kayıplarının yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma sürecinin de avukat yardımı ile yürütülmesi ya da en azından bu konuya ilişkin olarak hukuki danışma hizmeti temin edilmesi tavsiye edilmektedir. Her ne kadar boşanma davalarında tarafların avukat ile temsil zorunluluğu bulunmasa da, hukukun her dalında olduğu gibi aile hukukunda da telafisi zor kayıpların önüne geçilebilmesi adına alanında uzman boşanma avukatı ile görüşülüp hukuki danışma ve dava desteği alınmasında fayda vardır.

 

Kayseri Boşanma Avukatı Av. Ceyhun ÖCAL. Tlf : 0 530 162 10 97.

 
Paylaş
 

Avukat Ceyhun Öcal - Kayseri Avukat

Avukat Ceyhun Öcal
Mevlana Mah. Barış Manço. Cad. Özbaş Apt. No.19/7 (Kat.3 Adliye Yanı) Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0 530 162 10 97

Mail: ceyhun602@gmail.com

 

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi – Cuma : 08:00 – 18:00
Cumaretesi: 09:00 – 16:00
Pazar: Kapalı