Ana Sayfa / Makale / Kayseri Cinsel İstismar Avukatı

 
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.1]

Cinsel Saldırı Suçu halk arasında bilinen tabiri ile Tecavüz Suçu Türk Ceza Kanunu’nun TCK 102 maddesinde düzenlenmiştir. Öcal Hukuk Bürosu  Av. Ceyhun ÖCAL, Cinsel Suçlar Avukatı olarak müvekkillerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunmak üzere web sitemiz üzerinden mesleki makaleler paylaşıyoruz. Bu yazımızda da Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde düzenlenmiş olan halk arasında tecavüz suçu olarak da bilinen Cinsel Saldırı suçunu TCK 102 Cinsel Saldırı Suçu – Tecavüz Suçu anlattık. Makalemizin başında bulunan görseldeki turkuaz kurdele cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarının mağdurlarının uluslararası simgesidir.

CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZALARI (TCK m. 102)

Bu başlıkta, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102’inci maddesinde düzenlenen “Cinsel Saldırı”suçu, özet olarak incelenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında cinsel saldırı suçunun basit şekli düzenlenmiş, devam eden maddelerde ise, bu suçun nitelikli hâlleri hüküm altına alınmıştır.

Kayseri Cinsel İstismar Avukatı Ceyhun Öcal

Kayseri Cinsel İstismar Avukatı Ceyhun Öcal

Cinsel Saldırı Suçunun Madde Metni

Cinsel saldırı

Madde 102: (Değişik madde: 18.6.2014 t. 6545 s. K. m.58)

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

 1. a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 2. b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 3. c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 4. d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 5. e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel Saldırı Suçunun Özellikleri

 1. Soruşturma Usulü

Cinsel saldırı suçu -temel şekli dışında- ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlardan olduğu için, bu suçların soruşturması bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Yani nitelikli hâlleri bakımından ağır cezalık suç olan cinsel saldırı suçu söz konusu olduğunda, Cumhuriyet savcısı bizzat soruşturmayı yürütecektir.

 1. Kovuşturma Usulü

Cinsel saldırı suçunu düzenleyen 5237 sayılı TCK’nın 102’nci maddenin 1’inci fıkrasındaki suçun temel şekli ile 2’nci fıkrasındaki suçun nitelikli şeklinin ikinci cümlesinde belirtilen “suçun eşe karşı işlenmesi”hâlinde, soruşturma ve kovuşturma mağdurun/mağdurenin şikâyetine tabidir.

Diğer bütün hallerde cinsel saldırı suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, şikâyete tâbi olmayıp re’sen yapılır.

 1. Gözaltı Hükümleri

Cinsel saldırı suçu niteliği bakımından önemli bir suç olduğundan, bu suçu işlediği veya işlenmesine iştirak ettiği konusunda şüphe bulunan şahıslar, 5271 sayılı CMK’nın m. 91/4-b.3 hükmü gereğince gözaltına alınabilecektir.

 1. Tutuklama Tedbiri

Tutuklama hükümlerinin uygulanabilmesi için, şüphelinin cinsel saldırı suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesinin ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100’üncü maddesindeki koşulların bulunması gerekir. 5271 sayılı CMK’nın 100/3-a-5 bendinde 1’inci fıkradaki suçun temel şekli hariç olmak üzere cinsel saldırı suçu, bir tutuklama nedeni olarak sayılmıştır.

 1. Uzlaşma Kurumu

5271 sayılı CMK’nın 253’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”uzlaşma kapsamında değildir. Cinsel saldırı suçu da bu kapsamda olduğundan, uzlaşma hükümleri uygulanamaz.

 1. Korunan Hukuki Değer

Cinsel saldırı suçunda korunan hukuki değer, cinsel dokunulmazlıktır. Burada cinsel dokunulmazlık mağdurun/mağdurenin vücudu üzerinde gerçekleştirilen cinsel davranışlarla ihlâl edilmektedir.

Kayseri Cinsel İstismar Avukatı

Kayseri Barosu Avukatların Av. Ceyhun ÖCAL, Cinsel Suçlar konusunda deneyimi tecrübesi hukuk bilgisi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Bu suçlar da savunma çok önem arz ermektedir. Kayseri Ağır Ceza Avukatı Ceyhun ÖCAL, Ceza Avukatı,  Kayseri Cinsel Suçlar Avukatı Ceyhun ÖCAL. Kayseri Cinsel İstismar Avukatı Ceyhun ÖCAL.TLF: 0 530 162 10 97.

( 5. Ceza Dairesi 2009/7618 esas ve 2009/10363 karar)

Mağdurenin Penceren Atlayarak Kaçması;

Sanığın zorla evine götürdüğü mağdura “seni yapacağım soyun.” Dedikten sonra kırık şişeyi ona doğrultup soyunmasını sağladığı, kırık şişeyi vücudunda dolaştırırken dışarıda bulunan köpeğin havlaması üzerine “burada ayrılma köpeği alıp senin yanına getireceğim, seni yapacağı” diyerek dışarı çıkmasından yararlanan mağdurun pencereden atlayıp kaçtığının anlaşılması ve oluşun mahkemece de bu şekilde kabul edilmesi karşısında, sanığın nitelikli cinsel istismarda bulunma amacının olduğunu önce sözle sonra bunu gerçekleştirmek için zorla soyunmasını sağlamak suretiyle icra hareketlerine başladığı ve mağdurun kaçması nedeniyle suçu tamamlayamadığı nazara alınarak nitelikli cinsel istismara teşebbüs suçundan cezalandırılması yerine, nitelendirmede yanılgıya düşerek basit cinsel istismar suçundan hüküm kurulması

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

 
Paylaş
 
 
0530 162 10 97