Ana Sayfa / Makale / Kayseri Boşanma Avukatı Ceyhun Öcal

 

Kayseri Boşanma Avukatı Ceyhun Öcal, Kayseri Avukat Noktasında vermiş olduğumuz hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

Kayseri Boşanma Avukatı Ceyhun Öcal

– Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları –

Eşler Arasında Mal Rejimi,

Mal Paylaşımı ve Katkı Payı Davaları

– Aile Konutuyla İlgili Hukuki İşlemler –

Nafaka Davaları –

Velayet Davaları –

Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Kapsamında Kalan Davalar –

Evlât Edinmeye İlişkin Davalar –

Evlenmeye İzin ve İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları –

Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar

Boşanma sebepleri kanunda düzenlenmiştir.

Kayseri Boşanma Avukatı Ceyhun Öcal

Kayseri Boşanma Avukatı Ceyhun Öcal

Boşanma konusu 4721 sayılı Medeni Kanunun 161-184 maddeleri arasında genel hatlarıyla düzenlenmiştir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması MK m. 166

(Halk arasındaki ismiyle Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma)

Boşanma davalarının en temel ve en sık karşılaşılan  GENEL Sebeplerinden biri olan ‘Evlilik Birliğinin Sarsılması ‘dır. Kanunun 166. maddesinde düzenlenmiştir. Bu sebeple bir boşanma davası açılacak ise kanun lafzına göre ; eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması durumu nazara alınır. Boşanmak isteyen taraf; ortak yaşamın sürdürülemez şekilde son bulduğunu, tekrar bir araya gelmenin imkansız olduğunu delillerle (tanık, belge vs) ispatlayabilmesi durumunda boşanma davasına bakan mahkeme tarafların talebi doğrultusunda boşanmaya karar verebilir.

Zina MK m.161, Haysiyetsiz Hayat Sürme ve Suç İşleme MK m.163

Boşanmanın özel sebeplerinde olan olan zina , haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme sebepleri kanunda belirtilen tanımları ve kelime anlamlarından da anlaşılacağı üzere; taraflardan birinin zina etmesi (başkasıyla cinsel münasebet), haysiyetsiz hayat sürmesi (toplumdaki karşılığı ile sürekli olarak haysiyet, namus, şeref gibi kavramlardan uzak bir hayat yaşaması, eşlerden birinin yüz kızartıcı bir suç işlemesi (hırsızlık, gasp vb) durumlarında onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman bu sebeplere dayanarak boşanma davası açabilir. Bu sebeplere dayalı açılan boşanma davalarının belli geçerlilik, şekil şartları mevcuttur. Bu hususlarda bir avukattan her olayın kendine özgü durumlarına göre hukuki destek almak yerinde olacaktır.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış MK m. 162

Boşanmanın diğer özel sebeplerinden olan Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; adından da anlaşılacağı üzere ”Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması…” durumunda  diğer eş boşanma davası açabilir. Bu durumlara örnek olarak; kocası tarafından sürekli olarak darp edilen, fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan, dahada öteye giderek hayatına kast edilen eş  bu sebeplere dayanarak açacağı boşanma davasında; davanın ispatı ve lehine boşanmaya yönelik karar verilebilmesi adına ilgili yer savcılık makamına suç duyurusunda bulunarak uğradığı pek kötü muameleyi ceza mahkemelerinde takip etmesi de gerekir.

Terk ve Akıl Sağlığı  MK m. 165-165

Boşanmanın başkaca özel sebeplerinde olan eşlerden birinin diğerinin terk etmesi ve eşlerden birinin akıl sağlığını kaybetmesi durumlarında kanun koyucu tarafından diğer eşe boşanma talep etme hakkı tanınmıştır.

Terk durumunun yine geçerlilik şartları bulunmaktadır. Bu şartlardan bazıları; terkin evlilik birliği içindeki yükümlülükleri yerine getirmemek adına haklı bir sebebe dayalı olmaması gerekmektedir. Terkin üzerinden en az 6 (altı) aylık bir süre geçmiş ve yetkili makamlarca ihtar edilmiş olmasına rağmen terk eden dönmemiş ve dönmeyecek olması gerekmektedir.

Medeni Kanunun 165. maddesinde düzenlenen eşlerden birisinin akıl hastası olması durumunda ve bu yüzden diğer eşten ortam yaşam  sürdürülemez olması şartıyla diğer eş boşanma davası açabilir. Yine akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için akıl hastalığının geçmesine imkan bulunmaması resmi sağlık kurulu raporuyla ispatlanması gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak Yargıtay Kararlarına sayfanın Blog bölümünden ulaşabilirsiniz.

 Boşanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İsteme Hakkı MK m.174

Yukarıda belirtilen boşanma sebeplerine dayalı olarak boşanmaya sebebiyet veren olaylarda DAHA AĞIR KUSURU BULUNAN EŞ, diğer eşe kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre makul seviyelerde belirlenecek miktarlarda tazminat ödemekle yükümlü olur.

Hakim tarafından Maddi tazminata hükmedilebilmesi için kusuru diğer eşe  göre az veya kusursuz olan eşin mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş olması gerekmektedir.

Manevi tazminata hak kazanılabilmesi açısından da; kusursuz veya daha az kusurlu eş kişilik haklarının boşanmaya sebep olan olaylardan ötürü zarara uğradığı ispatlaması gerekmektedir. Bu hususlar tanık (şahit) anlatımlarıyla ispatlanabilir.

Yoksulluk Nafakası MK m.175

Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan taraf (herhangi bir geliri olmaması veyahut gelirinin giderlerinin karşılamaya yetmeyecek olması) geçimi için diğer taraftan yine diğer tarafın maddi gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka isteminin geçerlilik şartı ; Nafaka isteyen tarafın kusurunun daha ağır olmaması gerekmektedir.

Hakim tarafından hükmedilen nafakanın süresi yoktur. Ancak yıllardan beridir tartışmalı olan ve beklenen nafakanın tarafların evli kaldığı süreyle orantılı olarak belirli süreli nafaka ödenmesi hususunda halen çalışmalar yürütüldüğü bilinmektedir.

 BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI (MAL REJİMLERİ) MK m.202-281

Boşanmada mal paylaşımı,evliliğin son bulması akabinde; evlilik birliği içerinde edinilmiş olan malların kanunda belirtilen şartlar ve usuller dahilinde belirli oranlarda paylaşılmasına yöneliktir. Örneğin eşlerden birinin evlenmeden önce edindiği veyahut miras yoluyla kendisine intikal eden mallar mal rejiminin tasfiyesine konu edilemez. Bu mallar eşlerin şahsi malları sayılır. Evlilik içerisinde eşlerden birinin sahip olduğu malların paylaşımında genel kural malların eşit oranda (yarı yarıya) paylaşımı olsa da; bu şartın paylaşım oranlarında farklılık gösteren bazı uygulama esasları mevcuttur.  Bu gibi hususlarda bir avukattan hukuki yardım alınması hak kayıplarını önlemek adına elzemdir.

Mal paylaşımına konu edilebilen ”edinilmiş mallar” Medeni Kanunun 219. maddesinde sayılmıştır. Bunlar;

  1. Çalışmasının karşılığı olan edimler (maaş, ücret gibi)
  2. Tarafların kişisel malların gelirleri (evlenmeden önce alınan evin kira geliri gibi),
  3. SGK veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, (destek tazminatları gibi)
  4. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen maddi tazminatlar (eşin iş kazası nedeniyle hak kazandığı maddi tazminat gibi),
  5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler (evlilik birliği içinde alınan malın satışından alınan para gibi).

2022 yılı için boşanma davası masrafları 1500-2000 TL arasındadır. Avukatlık ücreti ise 9.000 TL’dir. Aile Mahkemelerinde görülen bu davaların çekişmeli olanı 1 yılda, anlaşmalı boşanma ise en geç 1 ayda çözüme kavuşmaktadır. Hukuk Ofisimiz bu davalarda yardımcı olmaktadır. Kayseri Boşanma Avukatı Ceyhun ÖCAL.

Kayseri Avukat Randevu Al

Kayseri Avukat Randevu Al

 
Paylaş
 

Avukat Ceyhun Öcal - Kayseri Avukat

Avukat Ceyhun Öcal
Mevlana Mah. Barış Manço. Cad. Özbaş Apt. No.19/7 (Kat.3 Adliye Yanı) Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0 530 162 10 97

Mail: ceyhun602@gmail.com

 

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi – Cuma : 08:00 – 18:00
Cumaretesi: 09:00 – 16:00
Pazar: Kapalı